Motie over verhogen van het mini­mumloon naar 14 euro per uur met behoud van volledige koppeling


22 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een verhoging met 10% slechts compenseert voor de inflatie, maar geen vooruitgang biedt;

van mening dat iedereen die werkt, recht heeft op een fatsoenlijk salaris;

verzoekt de regering het minimumloon te verhogen naar €14 per uur per 1 januari 2023, met behoud van volledige koppeling;

verzoekt de regering deze verhoging te dekken met hogere lasten op vermogen en winst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken
Marijnissen
Klaver
Den Haan
Azarkan
Gündoğan
Ouwehand
Dassen
Sylvana Simons


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, PVV, PvdA, GL, SP, FVD, PvdD

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Omtzigt, Van Haga, JA21

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Kröger over het effectief verbeteren van regels en handhaving bij vervuiling door de scheepvaart

Lees verder

Motie Kuiken/Klaver/Ouwehand over huurders van woningen met slechte isolatie een afdwingbaar recht geven op stevige huurverlaging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer