Motie Thieme: Beeindig de voor­lopige inwer­king­treding van het asso­ci­a­tie­ak­koord met Oekraine


13 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het eerbiedigen van de ondubbelzinnige uitkomst van het raadgevend referendum over het associatieakkoord met Oekraïne inhoudt dat Nederland het associatieakkoord niet zal ratificeren,

constaterende dat de voorlopige toepassing van dit associatieakkoord gericht is op de verwachting dat ratificatie zal geschieden,

constaterende dat het kabinet aangeeft dat het voorlopig toepassen van een verdrag niet kan voortduren als het verdrag niet geratificeerd zal worden,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de voorlopige inwerkingtreding van het associatieakkoord zo snel mogelijk beëindigd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50PLUS, PVV, GrKuÖz, GrBovK, LidHouwers

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet

Lees onze andere moties

Motie Thieme: organiseer een referendum over TTIP (Vrijhandelsakkoord EU-VS)

Lees verder

Motie: kom met een wetsvoorstel om het associatieverdrag met Oekraine af te keuren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer