Motie Jetten/Wassenberg voor meer trans­pa­rantie in de grond­stof­fen­keten


27 september 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de delving en productie grondstoffen (zoals nikkel en kobalt) die nodig zijn voor het maken van de energietransitie schadelijk kunnen zijn voor derde landen.

Constaterende dat de energietransitie leidt tot een stijging van de vraag naar deze schaarse grondstoffen en binnen de productieketens de druk op de arbeidsomstandigheden, milieuschade en mensenrechten kan vergroten;

Overwegende dat transparantie in de grondstoffenketen tot een duurzame keuze van inkopers kan leiden,

Verzoekt de regering om in internationale gremia te pleiten voor transparantie in de grondstoffenketens van grondstoffen welke noodzakelijk zijn voor de energietransitie;

Verzoekt de regering om in landelijk en Europees verband zich in te zetten voor richtlijnen voor hergebruik van deze grondstoffen;

Verzoekt de regering om in landelijk en Europees verband zich in te zetten voor producentenverantwoordelijkheid voor deze grondstoffen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jetten,
Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP, SGP, 50PLUS

Tegen

PVV, FVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg c.s. : trek gezamenlijk op met Duitsland en Luxemburg om spoedige sluiting kerncentrales te bewerkstelligen´╗┐

Lees verder

Motie Van Kooten c.s. om haast te maken met wettelijke bescherming van meeroudergezinnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer