Motie Wassenberg c.s. : trek geza­menlijk op met Duitsland en Luxemburg om spoedige sluiting kern­cen­trales te bewerk­stel­ligen


27 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de incidenten met de verouderde kerncentrales in Doel en Tihange elkaar steeds sneller opvolgen en ook ernstiger worden,

overwegende dat Duitsland en Luxemburg zich grote zorgen maken om de verouderde kerncentrales in België,

verzoekt de regering om in overleg te treden met de aan België grenzende (deelstaat)regeringen in Duitsland en Luxemburg om in gezamenlijkheid op te treden om spoedige sluiting van de verouderde kerncentrales in Tihange en Doel te bewerkstelligen, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Beckerman
Kröger


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, SGP, 50PLUS

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD