Motie: Hou landbouw buiten handels­verdrag TTIP met de VS


28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de delen van de landbouwsector die nu of in de toekomst een hoger niveau hebben wat betreft milieueisen en dierenwelzijnseisen vergeleken met de VS en die de daarmee verbonden kosten op een gezamenlijke markt niet terug kunnen verdienen buiten TTIP te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf
Thieme
Bruins
Jasper van Dijk
Agnes Mulder


Status

Verworpen

Voor

SP, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ, GrBvK

Tegen

VVD, PvdA, D66, GroenLinks