Motie: Hou landbouw buiten handels­verdrag CETA met Canada


28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de delen van de landbouwsector die nu of in de toekomst een hoger niveau hebben wat betreft milieueisen en dierenwelzijnseisen vergeleken met Canada en die de daarmee verbonden kosten op een gezamenlijke markt niet terug kunnen verdienen buiten CETA te houlden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf
Thieme
Bruins
Jasper van Dijk
Agnes Mulder.


Status

Ingediend

Voor

Tegen