Motie Wassenberg: kom met een plan van aanpak voor het afschaffen van de bio-industrie


20 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende onder andere:

  • het rapport van een commissie-Smit-Kroes, over het functioneren van het ministerie van LNV (1992)
  • het rapport ‘Toekomst voor de veehouderij’ van de Commissie-Wijffels (2001),
  • het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over de voortgang van de verduurzaming van de veehouderij (2010),
  • het manifest ‘duurzame veeteelt’ (2010),
  • het rapport ‘van mega naar beter’ van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij (2011),
  • het rapport ‘Al het vlees duurzaam’ van de Commissie-Van Doorn (2011)
  • de rapporten van de Commissie-Van Dijk en van de Ombudsman over Q-koorts (2010 en 2012),
  • de rapporten over de duurzaamheid van de veehouderij van de Algemene Rekenkamer (2008 en 2013),

wijzend op de gedeelde conclusie dat de intensivering van de veehouderij is doorgeschoten en voor problemen zorgt voor dierenwelzijn, volksgezondheid, natuur en milieu en voor de veehouders zelf,

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen om een einde te maken aan de bio-industrie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PVV

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, GrKuÖz, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer