Motie Graus/Wassenberg over afbouwen van de honderd­dui­zenden "proef­dieren zonder proef"


15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de regie in handen te nemen om de honderdduizenden, in voorraad gehouden en gedode, «proefdieren zonder proef» met gezwinde spoed af te bouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus
Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen