Motie Graus/Wassenberg over inzich­telijk maken hoeveel belas­tinggeld wordt besteed aan proef­dier­vrije inno­vaties


15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, inzichtelijk te maken hoeveel belastinggeld door proefdiercentra wordt besteed aan proefdiervrije innovaties, desnoods als vast onderdeel van de aanvraag ten behoeve van financiering met publiek geld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus
Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA