Motie Graus/Wassenberg over openbaar maken van het aantal dier­proeven per vergun­ning­houder


15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het aantal dierproeven per vergunninghouder, evenals de totaaljaarstaten, openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS