Motie Grashoff & Ouwehand: onderzoek moge­lijkheid om zich te voegen bij de eisers in de rechtszaak gericht op volledige open­baar­making van de onder­zoeken naar de gevolgen van glyfosaat op gezondheid en milieu


12 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

consaterendedat de Europese Groenen een rechtszaak hebben aangespannen bij het
Europese hof van Justitie om de onderzoeken naar de gevolgen van glyfosaat op gezondheid en milieu volledig openbaar te maken;


verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is om zich in deze rechtszaak te voegen bij de eisers om zo volledige openbaarmaking af te dwingen,


en gaat over tot de orde van de dag

Grashoff
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, CDA, PvdA, CU, DENK, SGP, FVD

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Grashoff & Ouwehand: niet in stemmen met voorstel van de Europese Commissie voor hernieuwde toelating voor een periode van l0 jaar

Lees verder

Motie Futselaar & Ouwehand: het per direct beƫindigen van de verkoop van gewasbestrijdingsmiddelen met de werkzame stof glyfosaat aan particulieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer