Motie Grashoff & Ouwehand: niet in stemmen met voorstel van de Europese Commissie voor hernieuwde toelating voor een periode van l0 jaar


12 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Coinmissic voornemens is de toelating van glyfosaat voor een
periode van tien jaar te verlengen, ondanks dat glyfosaat een bedreiging vormt voor de
biodiversiteit en dat gebruik van glyfosaat de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water in
gevaar brengt;


tevens ovenvegende dat er nog veel wetenschappelijke controverse is over de
kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat en dat onderzoeken daaromtrent niet
openbaar zijn vanwege commerciƫle belangen;


van mening dat het toelaten van glyfosaat voor een periode van tien jaar de sector niet
stimuleert om alternatieven te ontwikkelen voor deze stof;


verzoekt de regering niet in te stemmen mej een voorstel van de Europese Commissie voor
hernieuwde toelating voor een periode van l0 jaar en de commissie op te roepen met
voorstellen te komen voor geleidelijke uitfasering van glyfosaat,


en gaat over tot de orde van de dag,

Grashoff

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FVD