Motie Futselaar & Ouwehand: het per direct beëin­digen van de verkoop van gewas­be­strij­dings­mid­delen met de werkzame stof glyfosaat aan parti­cu­lieren


12 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verkoop van glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik tot op heden is toegestaan;

constaterende dat onder meer waterbedrijf Vitens het zorgelijk noemt dat de helft van de particulieren bestrijdingsmiddelen gebruikt bij het tuinieren;

constaterende dat brancheorganisatie Vewin een particulier verbod bepleit;

verzoekt de regering, de verkoop van gewasbestrijdingsmiddelen met de werkzame stof glyfosaat aan particulieren per direct geheel te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, GroenLinks, SP, ChristenUnie, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, SGP, DENK, FVD