Motie Ouwehand over een sloop­re­geling voor gebouwen en kooien van nert­sen­houders


18 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gebouwen die nu worden gebruikt voor de huisvesting van nertsen, onbruikbaar zullen zijn na inwerkingtreding van het verbod op de nertsenfokkerij;

verzoekt de regering met voorstellen te komen voor een sloopregeling voor het vernietigen van gebouwen en kooien van nertsenhouders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Gerkens c.s. over een etiketteringsplicht voor bont

Lees verder

Motie Ouwehand over een Europees verbod op de nertsenfokkerij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer