Motie Van Tongeren/Ouwehand: huidige statie­geld­systeem borgen


4 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige statiegeldregeling voor bierflessen en grote petflessen per 1 januari 2015 komt te vervallen;

overwegende dat de stichting Afvalfonds Verpakkingen de verplichting om de statiegeldregeling in stand te houden heeft overgenomen;

overwegende dat het Afvalfonds dit wil doen door een heffing van € 0,25 per statiegeldloze fles in te stellen;

van mening dat het Afvalfonds daarmee zijn verplichting niet nakomt om statiegeld in stand te houden waardoor minder flessen gerecycled zullen worden;

verzoekt de regering om, zo snel mogelijk het huidige statiegeldsysteem te borgen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren
Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, CDA, D66, CU, GL, SGP, PvdD, 50PLUS, GrKÖ, Klein

Tegen

VVD, PVV, GrBvK, VanVliet