Motie Futselaar & Ouwehand: in overleg gaan met VNG, IPO en Unie van Water­schappen om te komen tot afspraken om het gebruik van glyfosaat door overheden zo veel mogelijk te beperken, dan wel geheel te vermijden


12 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de milieu- en gezondheidsproblemen die glyfosaat kan veroorzaken;

overwegende dat het wenselijk is dat het glyfosaatgebruik afneemt;

constaterende dat sommige gemeenten nog fors inzetten op het gebruik van glyfosaat;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met VNG, IPO en Unie van Waterschappen om te komen tot afspraken om het gebruik van glyfosaat door overheden zo veel mogelijk te beperken, dan wel geheel te vermijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, SGP, FVD