Motie Ouwehand over onor­thodoxe methoden voor het verwij­deren van vossen van Vlieland


16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Staatsbosbeheer heeft aangekondigd voor het verwijderen van de (uitgezette) vossen op Vlieland toestemming te vragen voor het gebruik van "onorthodoxe methoden", zoals strikken en klemmen;

overwegende, dat klemmen en strikken a-selectieve, verboden vangmethoden zijn die veel dierenleed veroorzaken en alleen nog door stropers worden toegepast;

overwegende, dat er selectieve en effectieve methoden voorhanden zijn waarmee vossen rustig kunnen worden gevangen en waarbij geen andere dieren worden verwond of gedood;

verzoekt de regering geen toestemming te verlenen voor het gebruik van deze stropersmethoden bij het verwijderen van de vossen van Vlieland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Dibi/Ouwehand over het sluiten van gebieden in de Noordzee voor onder andere de visserij

Lees verder

Motie Ouwehand over tijdelijke natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer