Motie over expli­ci­teren hoe door het Nationaal Programma Onderwijs het lera­ren­tekort wordt aangepakt


14 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het lerarentekort een van de grootste problemen is die het onderwijs teistert;

constaterende dat het lerarentekort niet of nauwelijks aan bod komt in het Nationaal Programma Onderwijs, hetgeen wonderlijk is gezien de grote effecten ervan op de werkdruk en de kwaliteit van onderwijs;

verzoekt de regering, nader te expliciteren op welke manier het Nationaal Programma Onderwijs uitvoering zal geven aan de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort, met daarin een voorstel voor welk deel van het budget hiervoor zal worden geoormerkt, en dit plan nog voor de zomer te delen met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop

Wassenberg

Kwint

Van Baarle


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, FVD

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga