Motie Wassenberg over het afschaffen van honden­be­lasting


11 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bijna de helft van de Nederlandse gemeenten geen hondenbelasting heft en dat bij de overige gemeenten de tarieven sterk variƫren, waardoor de hondenbelasting buitengewoon willekeurig is,

constaterende dat de opbrengst van de hondenbelasting wordt toegevoegd aan de gemeentekas en niet ten goede komt aan de hond of de hondenbezitter,

constaterende dat de hondenbelasting onderscheid maakt tussen de bezitters van honden en andere huisdieren

overwegende dat dit onderscheid nergens op gebaseerd is,

verzoekt de regering om de mogelijkheid om hondenbelasting te heffen te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen