Motie over het zo veel mogelijk beperken van de inkoop van PFAS-houdende producten door het Rijk


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid een belangrijke rol heeft als launching customer en tevens een voorbeeldfunctie heeft,

constaterende dat de overheid nog steeds PFAS-houdende producten aanschaft, ondanks dat de EFSA-opinie en de onderzoeken van het RIVM hebben aangetoond dat het zeer noodzakelijk is om het gebruik van PFAS zo ver mogelijk terug te dringen,

constaterende dat er voor veel PFAS-houdende producten, zoals PFAS-houdend textiel bij defensie, goede alternatieven bestaan,

verzoekt de regering om samen met de diverse inkoopafdelingen van het Rijk in kaart te brengen waar de inkoop van PFAS-houdende producten zo ver mogelijk kan worden beperkt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Bouchallikht
Van Esch
Hagen
Beckerman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen