Motie Arissen cs: de voor­ge­nomen beleids­regel integrale bekos­tiging voor de geboor­tezorg in trekken en een beleids­regel te ontwik­kelen op basis van Midwife Led Conti­nuity of Care


6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat integrale bekostiging in de geboortezorg mogelijk leidt tot inperking van de keuzevrijheid van vrouwen om thuis of in het ziekenhuis te bevallen,

constaterende dat het model Midwife Led Continuity of Care (MLCC) een positieve prikkel bevat om geboortezorg voor vrouwen, zonder medische indicatie, door eerstelijnsgeboortezorg verloskundigen te laten verzorgen in plaats van door het ziekenhuis,

overwegende dat verloskundigen hierdoor poortwachter blijven en onnodige medicalisering van de geboortezorg wordt tegengegaan,

verzoekt de regering de voorgenomen beleidsregel integrale bekostiging voor de geboortezorg in te trekken en een beleidsregel te ontwikkelen op basis van Midwife Led Continuity of Care,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen

Thieme

Kooiman


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, GL, PvdA, CU, SGP, FVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Wassenberg c.s.: huidige gaswinning in en nabij de Waddenzee  stoppen tot aan alle voorwaarden van de vergunning is voldaan

Lees verder

Motie Arissen/Graus: aanstellen Officier van Justitie op het gebied van dierenmishandeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer