Wassenberg c.s.: huidige gaswinning in en nabij de Waddenzee¬† stoppen tot aan alle voor­waarden van de vergunning is voldaan


5 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gaswinning onder de Waddenzee een grote bedreiging vormt voor het behoud van de Waddenzee,

constaterende dat het Staatstoezicht op de Mijnen de onderzoeken van NAM naar de lange termijn bodemdaling heeft afgekeurd en dat daarmee niet aan de voorwaarden voor de in 2013 vergunde gaswinning is voldaan,

verzoekt de regering om de huidige gaswinning in en nabij de Waddenzee te stoppen tot aan alle voorwaarden van de vergunning is voldaan,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Van Tongeren

Beckerman


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, 50PLUS, SGP, FvD

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer