Motie Arissen/Graus: aanstellen Officier van Justitie op het gebied van dieren­mis­han­deling


6 september 2017

De Kamer,


Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het aantal dierenwelzijnszaken dat bij het OM is binnengekomen tussen 2012 en 2014 met 20% is toegenomen,

Constaterende dat 1 op de 3 dierenwelzijnszaken wordt geseponeerd,

Constaterende dat de cijfers van het LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) duidelijk laten zien dat er sinds 2012 een koerswijziging is geweest van strafrechtelijke afhandeling naar bestuursrechtelijke afhandeling van dierenwelzijnszaken,

Overwegende dat een wetswijziging voor het opleggen van een houdverbod als aparte strafmaatregel naar de Kamer komt,

Overwegende dat centralisering van kennis en kunde noodzakelijk is,

Verzoekt het kabinet om bij het Functioneel Parket een Officier van Justitie op het gebied van dierenmishandeling aan te stellen,

En gaat over tot de orde van de dag.


Arissen

Graus


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer