Motie afzien van uitbreiding Lelystad Airport


3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet inzet op forse uitbreiding van vliegveld Lelystad;

overwegende dat nog verdere groei van de luchtvaart negatieve gevolgen heeft voor het klimaat en overlast zal veroorzaken voor omwonenden;

constaterende dat Lelystad airport op minder dan 20 kilometer afstand ligt van het vogelrijke Natura 2000 gebied de Oostvaardersplassen, wat kan leiden tot nieuwe massale doding van ganzen en het beheer en de doelen van de Oostvaardersplassen in gevaar brengt;

verzoekt de regering af te zien van uitbreiding van Lelystad Airport

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

----


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, Baay-Timmerman

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, PVV, CU, SGP, Klein, VanVliet, GrBvK