Motie geen lucht­haven aanleggen in vogel­rijke gebieden


3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij bestaande luchthavens ganzen massaal worden afgeschoten en vergast onder het mom van ‘vliegveiligheid’;

overwegende dat het beter is om problemen te voorkomen dan ze achteraf te bestrijden met methodes die ernstig ten koste gaan van dierenwelzijn;

verzoekt de regering geen luchthavens aan te leggen of uit te breiden in of grenzend aan vogelrijke gebieden.

En gaat over tot de orde van de dag

Ouwehand

---


Status

Aangehouden

Voor

Tegen