gewij­zigde motie Thieme/Wassenberg over niet akkoord gaan met hernieuwde toelating glyfosaat


28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat glyfosaat door de International Agency for Research on Cancer, onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, is aangemerkt als waarschijnlijk kankerverwekkend en dat onderzoekers wereldwijd erop wijzen dat glyfosaat hormoonverstorend werkt,

constaterende dat glyfosaat in grote hoeveelheden wordt aangetroffen in oppervlaktewater, in gewassen en in voedingsmiddelen,

constaterende dat de Europese Commissie glyfosaat opnieuw wil toelaten en de producent tot 1 augustus dit jaar de tijd geeft om aanvullende informatie over de hormoonverstorende effecten aan te leveren, terwijl de Europese Ombudsman recent heeft geoordeeld dat het in strijd is met de wet om toelatingen af te geven wanneer de risicobeoordeling niet volledig is uitgevoerd,

constaterende dat vooraanstaande wetenschappers erop wijzen dat er fouten zijn gemaakt in de risicobeoordeling van glyfosaat door de EFSA, en dat deze de Commissie oproepen om een transparante wetenschappelijke review uit te voeren,

verzoekt de regering tegen een hernieuwde toelating van glyfosaat te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Wassenberg


Status

Ingediend

Voor

Tegen