Amen­dement Ouwehand over onderzoek naar de mogelijke scha­de­lijke gevolgen van aanpas­singen aan dier­voeding


4 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel A, wordt aan artikel 2.18a een lid toegevoegd, luidende:

3. Het toevoegen van een bepaald bestanddeel, bedoeld in het tweede lid, onder c, kan slechts worden verplicht indien wetenschappelijk is aangetoond dat het bestanddeel de gezondheid of het welzijn van een dier niet nadelig beïnvloedt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat voorgeschreven aanpassingen aan diervoeders of andere stoffen of producten die zijn bedoeld voor het voederen van dieren, alleen zijn toegestaan wanneer wetenschappelijk is aangetoond dat deze de gezondheid of het welzijn van dieren niet nadelig beïnvloeden.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand over het verminderen van de stikstofuitstoot met 50% binnen tien jaar

Lees verder

Amendement Ouwehand: economisch belang is geen excuus voor dierenleed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer