Amen­dement Ouwehand over het verbieden van de nert­sen­fok­kerij vanaf 2021


11 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

In artikel 4, aanhef, van de Wet verbod pelsdierhouderij, wordt “2024” vervangen door “2021”.

Toelichting

Als gevolg van de Wet verbod pelsdierhouderij zal de nertsenfokkerij per 1 januari 2024 zijn verboden. Nu het er naar uitziet dat er een stoppersregeling zal komen die nertsenhouders een (ruime) vergoeding zal bieden met het doel om alle nertsenfokkers te verleiden dit jaar te stoppen, kan de ingangsdatum van het verbod worden vervroegd.

Dit amendement beoogt de ingangsdatum van het verbod op de nertsenfokkerij te stellen op 1 januari 2021.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen