Concept-kandi­da­ten­lijst Tweede Kamer­ver­kie­zingen 17 maart 2021


Met trots presenteert de Partij voor de Dieren de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.

Drie vrouwen voeren de lijst aan. Hiermee bevestigt de Partij voor de Dieren als brede emancipatiebeweging veel waarde te hechten aan een meer evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement. Bij de samenstelling van de kandidatenlijst heeft de partij verder rekening gehouden met een zo ruim mogelijke geografische spreiding, zodat ook kiezers buiten de Randstad zich vertegenwoordigd kunnen weten in het parlement. Lijsttrekker is Esther Ouwehand, die sinds een jaar ook de fractie in de Tweede Kamer aanvoert.

De Partij voor de Dieren kiest met deze lijst voor continuïteit, door ervaren Kamerleden op verkiesbare posities te plaatsen. Tegelijkertijd krijgt jong(er) bewezen talent een hoge positionering zoals blijkt uit het feit dat Christine Teunissen en Leonie Vestering samen met Esther Ouwehand de top van de lijst vormen.

De lijst met 35 kandidaten zal nog worden uitgebreid met een aantal bekende lijstduwers en op 13 december door het congres worden vastgesteld.

Kandidaten

1. Esther Ouwehand

Esther Ouwehand (1976, woonplaats Leiden) is sinds 2006 Tweede Kamerlid, zij werd in 2019 fractievoorzitter. Het partijbestuur heeft haar in juni voorgedragen als lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

2. Christine Teunissen

In 2015 werd Christine (1985, woonplaats Den Haag) de jongste senator van Nederland. Zij was al fractievoorzitter in de gemeenteraad Den Haag. Ook was zij gedurende twee jaar persvoorlichter bij de fractie in de Tweede Kamer. Tijdens haar studie geschiedenis deed Christine onderzoek naar sociale bewegingen die het opnemen tegen de gevestigde orde. In 2018 was zij vervangend Tweede Kamerlid en liet toen ondermeer van zich horen door aangifte te doen tegen Klaas Dijkhoff vanwege het veroorzaken van zwerfvuil door het oplaten van ballonnen op het VVD-congres.

3. Leonie Vestering

In 2015 werd Leonie (1984, woonplaats Almere) Statenlid in de provincie Flevoland, waar zij zich sindsdien onderscheidt door haar niet aflatende strijd voor de dieren in de Oostvaardersplassen. In 2018 werd zij verkozen in de gemeenteraad in Almere, waar de partij met drie zetels binnenkwam. Haar eerste politieke succes behaalde zij toen er een verbod kwam op wilde dieren in circussen, in de tijd dat zij directeur was van Wilde Dieren de Tent uit. Leonie studeerde middle-management en ook klassieke muziek aan het conservatorium.

4. Frank Wassenberg

In 2017 werd Frank (1966, woonplaats Geleen) verkozen in de Tweede Kamer. Hij was daarvoor al een jaar vervangend Tweede Kamerlid en vijf jaar Statenlid in Limburg. Frank is bioloog en werkte voor zijn Kamerlidmaatschap bij de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Frank houdt zich onder meer bezig met faunabeleid, de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, met -het stopzetten van- de gaswinning in Groningen, met luchtkwaliteit, milieu en milieucriminaliteit en met een aantal dierenwelzijnsdossiers, waaronder proefdieren en biotechnologie bij dieren.

5. Lammert van Raan

Lammert (1962, woonplaats Amsterdam) zet zich sinds 2017 in de Tweede Kamer in het bijzonder in voor de volgende zaken: De Klimaatwet 1.5. De klimaatwet die medio 2019 werd aangenomen mist urgentie. Daarom komt de PvdD met de klimaatwet 1.5. Verder staan krimp en vergroening van de luchtvaart, meer steun voor de cultuursector, het strafbaar stellen van ecocide en een belasting op vleesproducten, de slachttaks, hoog op zijn prioriteitenlijst. Lammert studeerde Bedrijfskunde, werkte in de internet-/telecomindustrie en was docent economie in het voortgezet onderwijs. Voordat hij actief werd in de Tweede Kamer, deed hij politieke ervaring op in alle niet-landelijke politieke lagen.

6. Eva van Esch

Eva (1986, woonplaats Utrecht) was vanaf 2014 fractievoorzitter in de gemeenteraad Utrecht en kwam in 2019 in de Tweede Kamer. Omdat zij Volksgezondheid in haar portefeuille heeft voert zij menig debat over Corona. Verder diende zij moties in over het invoeren van een suikertaks en zet zij zich in voor de luchtkwaliteit, onder andere door een pleidooi voor het inperken van houtstook. Zij werkte als manager bij de internationale stichting van de partij, de Animal Politics Foundation en als social media manager voor de partij. Eva studeerde journalistiek en volgde een master Milieu-Maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

7. Eva Akerboom

Eva (1992, woonplaats Amsterdam) was in 2018 vervangend Tweede Kamerlid. Zij werkt nu in het communicatieteam van de Tweede Kamerfractie en daarvoor als fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Van 2014 tot 2016 was zij voorzitter van onze jongerenorganisatie PINK! Eva behaalde een Master in political science, global environmental governance aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

8. Pascale Plusquin

Pascale (1974, woonplaats Heerlen) is sinds 2015 fractievoorzitter in de Provinciale Staten Limburg en sinds 2018 is zij tevens fractievoorzitter in de gemeente Heerlen. Pascale boekte successen op het gebied van veehouderij, natuur en luchtkwaliteit. Zo zette ze de geitenhouderij op slot in Limburg vanwege gezondheidsrisico’s en werden er miljoenen euro’s richting natuur en natuurinclusieve landbouw vrijgemaakt. Ook zet ze zich in voor LHBTI-rechten. Pascale werkt als mobiliteitsmakelaar.

9. Maarten van Heuven

Maarten (1977, woonplaats Utrecht) kwam in 2018 in de gemeenteraad in Utrecht, waar hij sinds 2015 als fractiemedewerker werkte. In 2019 werd hij fractievoorzitter. Maarten werkt als freelance redacteur en adviseur in de cultuursector, met als specialisatie muziek en studeerde Cultuur- en Wetenschapsstudies.

  10. Johnas van Lammeren

  Sinds 2010 is Johnas (1973) fractievoorzitter in de gemeenteraad Amsterdam, in 2018 werd hij verkozen tot beste gemeenteraadslid van het jaar. Hij behaalde in Amsterdam politiek succes met zijn initiatief voor het invoeren van de Ja-Ja-sticker. Hij studeerde Technische Bedrijfskunde en was lange tijd werkzaam in het bedrijfsleven.

  11. Marco van der Wel

  In 2011 werd Marco (1972, woonplaats Rijsbergen) fractievoorzitter in de Provinciale Staten Noord-Brabant. Daarvoor werkte hij als fractiemedewerker in dezelfde fractie. Hij studeerde chemische technologie aan de TU in Delft en werkt bij het Nederlands Octrooicentrum.

  12. Ines Kostić

  Ines (1984, woonplaats Hilversum) is Statenlid in Noord-Holland en coördinator bij de internationale stichting van de partij, de Animal Politics Foundation. Zij was jarenlang actief in onze jongerenbeweging PINK!. Ines studeerde kunsten, cultuur en media en internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  13. Luuk van der Veer

  Vanaf 2003 is Luuk (1962, woonplaats Apeldoorn) actief bij de Partij voor de Dieren. In 2007 werd hij fractievoorzitter in de provincie Gelderland. Hij studeerde technische natuurkunde.

  14. Carla van Viegen

  Carla (1959, woonplaats Pijnacker) is sinds 2007 fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zij is psycholoog en werkzaam als zelfstandig coach en trainer.

  15. Kirsten de Wrede

  Vanaf 2015 is Kirsten (1972, woonplaats Groningen) fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Groningen en in 2018 werd zij fractievoorzitter in de gemeenteraad in Groningen. Zij is sinds de oprichting actief voor de partij en werkte hiervoor als fractiemedewerker voor zowel de Provinciale Staten- als de gemeenteraadsfractie van Groningen. Kirsten studeerde internationale betrekkingen en wijsbegeerte.

  16. Falco van Hassel

  Falco (2000, woonplaats Wageningen) werkt in het communicatieteam van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Hij studeerde diermanagement in Leeuwarden en is nu bezig met een master in Animal Sciences aan de Wageningen University. Daarnaast is hij actief bij PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.

  17. Leo de Groot

  Vanaf 2014 is Leo (1969, woonplaats Arnhem) fractievoorzitter in de gemeenteraad van Arnhem. Daarvoor was hij fractievolger bij de Provinciale Statenfractie Gelderland van de partij en sinds 2005 actief als bestuurder in Gelderland. Leo volgde de lerarenopleiding voor exacte vakken en studeerde psychologie.

  18. Jaap Hollebeek

  In 2019 werd Jaap (1969, woonplaats Oostzaan) Statenlid in Noord-Holland, daarnaast heeft hij verschillende bestuursfuncties in de partij, waaronder penningmeester in de afdeling Noord-Holland. Hij heeft een bureau voor huiswerkbegeleiding.

  19. Robert Barker

  In 2014 begon Robert (1987, woonplaats Den Haag) als fractievertegenwoordiger in de gemeente Den Haag, vanaf 2018 is hij daar fractievoorzitter. Hij studeerde ondermeer rechten en management, economics and law en werkt op het ministerie van Economische Zaken als projectleider.

  20. Anjo Travaille

  Anjo (1970, woonplaats Utrecht) is sinds 2015 bestuurslid voor de partij in het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en commissielid in de Provinciale Staten in Utrecht. Hij werkt als adviseur voor duurzamer gedrag en heeft een achtergrond in toegepaste cognitieve psychologie en neurowetenschappen.

  21. Jaap Rozema

  Jaap (1983, woonplaats Rotterdam) is sinds 2014 beleidsmedewerker en commissievolger bij de gemeenteraadsfractie in Rotterdam. Hij studeerde ondermeer Environment & Resource Management en werkt als freelance scriptiebegeleider aan de Erasmus Universiteit.

  22. Cynthia Pallandt

  In 2019 werd Cynthia (1988, woonplaats Breda) fractievoorzitter in het Waterschap Brabantse Delta. Zij studeerde ondermeer psychologie en seksuologie en volgde opleidingen in de IT. Cynthia werkt als functioneel applicatiebeheerder bij de NS.

  23. Leonie Gerritsen

  Leonie (1986, woonplaats Den Haag) is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en beleidsmedewerker in de gemeente Den Haag. Zij studeerde Engelse taal en cultuur en werkte tot 2018 als vertaler en mediatheekbeheerder.

  24. Anne-Miep Vlasveld

  Met de verkiezingen in 2019 werd Anne-Miep (1986, woonplaats Tilburg) verkozen tot Statenlid in Noord-Brabant. Daarnaast is zij actief in het bestuur van de afdeling Noord-Brabant. Zij studeerde pedagogiek.

  25. Trees Janssens

  Trees (1960, woonplaats Middelburg) is al jaren actief voor de partij. In 2019 werd zij verkozen tot Statenlid in Zeeland. Trees werkt als zelfstandig trainer, interim manager en organisatieadviseur in de duurzame (energie)sector.

  26. Suzanne Onderdelinden

  In 2019 werd Suzanne (1991, woonplaats Delft) verkozen in het Waterschap Delfland. Zij is actief in onze jongerenbeweging PINK! en studeerde Biomedical Engineering. Suzanne is werkzaam als docent aan de TU Delft en daarnaast natuurkundedocent in opleiding.

  27. Janine Visser

  Janine (1966, woonplaats Alkmaar) is sinds 2018 fractievoorzitter in de gemeenteraad in Alkmaar. Zij was daarvoor al een paar jaar actief voor de partij. Janine studeerde biologie en werkt als functioneel applicatiebeheerder

  28. Lester van der Pluijm

  Sinds 2019 is Lester (1987, woonplaats Culemborg) Statenlid in Gelderland. Daarvoor was hij fractievolger en commissielid in het Waterschap De Stichtse Rijnlanden en commissielid bij de fractie Gelderland. Hij studeerde ondermeer sociologie en wijsbegeerte en heeft een bureau voor onderzoeksconsultatie.

  29. Caroline de Groot

  Caroline (1964, woonplaats Warten, gemeente Leeuwarden) werd in 2018 gemeenteraadslid in Leeuwarden. Caroline was werkzaam als officier van Justitie en is sinds ruim tien jaar eigenares van een Bed & Breakfast.

  30. Bart Kuijer

  Bart (1985, woonplaats Beuningen) is sinds 2013 fractiemedewerker bij de Statenfractie Noord-Brabant en fractievolger bij de Statenfractie Gelderland. Daarvoor was hij actie als bestuurder in de afdeling Gelderland. Hij studeerde politicologie en wijsbegeerte

  31. Siska Peeks

  Vanaf 2019 is Siska (1967, woonplaats Assen) commissielid in de Provinciale Staten van Drenthe. Daarnaast is zij bestuurder van de afdeling. Zij studeerde bedrijfskunde en werkt als applicatiebeheerder bij een zorginstelling.

  32. Marjolijn Veenstra

  Sinds 2018 is Marjolijn (1979, woonplaats Almere) raadslid in Almere, verder is zij actief als vrijwilliger voor de partij. Zij werkte als communicatiemedewerker bij Bont voor Dieren en momenteel bij een organisatie die technologie inzet tegen stroperij. Ook is zij producer van documentaires.

  33. Lianne Raat

  Lianne (1987, woonplaats Leiden) werd in 2018 raadslid in Leiden. In een eerdere periode was zij daar fractie-assistent. Zij was enkele jaren voorzitter van de denktank van onze jongerenorganisatie PINK!. Lianne werkt als jurist op het gebied van auteursrechten.

  34. Wesley Pechler

  In 2018 werd Wesley (1993, woonplaats Groningen) gekozen in de gemeenteraad van Groningen. Hij was daar eerder fractie-assistent en is al jaren een actieve vrijwilliger voor de partij. Hij studeerde Engels en literatuurkunde en is freelance vertaler.

  35. Luuk Folkerts

  Sinds april 2017 is Luuk (1963, woonplaats Wijhe) Statenlid in Overijssel. Luuk is al jaren actief voor de partij. Eerst als penningmeester van het partijbestuur en van 2010 tot 2015 als partijvoorzitter. Ook was hij vanaf de oprichting tot 2017 bestuurslid van de Animal Politics Foundation, onze internationale stichting. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig adviseur duurzame energie.