Kandi­da­ten­lijst Tweede Kamer­ver­kie­zingen 2023


Alleen maar mannen aan de top? Niet bij de Partij voor de Dieren. Vrouwen en non-binaire personen voeren de kandidatenlijst aan. We zijn een brede emancipatiebeweging en we hechten veel waarde aan meer diversiteit in de politiek. Daarnaast staan er bewust kandidaten uit het hele land op onze lijst. Of je nou uit het zuiden, het noorden of de Randstad komt, iedereen moet zich vertegenwoordigd voelen in de Tweede Kamer.

Lijsttrekker is Esther Ouwehand, onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

Door ervaren Kamerleden op verkiesbare posities te plaatsen, kiezen we voor continuïteit. Tegelijkertijd krijgt jong(er), bewezen talent een hoge positie: Ines Kostić en Christine Teunissen vormen samen met Esther Ouwehand de top 3 van de lijst.

Kandidaten

1. Esther Ouwehand

Esther Ouwehand (1976) werd na haar studie Beleid, Communicatie & Organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam marketingmanager bij een uitgeverij voor tijdschriften. Na een jaar of 5 had ze genoeg gezien van het bedrijfsleven – net in de periode dat de Partij voor de Dieren werd opgericht. Ze was direct enthousiast over het idee van een partij die exclusief opkomt voor dierenbelangen. Ze werd in 2004 coördinator van het partijbureau. In die functie werkte zij mee aan de opbouw van de partijorganisatie. 2 jaar later, toen de Partij voor de Dieren 2 zetels veroverde bij verkiezingen van 2006, betrad ze samen met Marianne Thieme de Tweede Kamer voor de eerste politieke partij ter wereld die de belangen van niet-soortgenoten als vertrekpunt voor haar politieke beleid kiest. Toen Marianne Thieme in 2019 afscheid nam van de Tweede Kamer nam Esther het stokje van haar over als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Op het partijcongres op 26 januari 2020 maakte ze bekend zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de verkiezingen in 2021. Inmiddels zit Esther ruim 15 jaar in de Kamer. Daarmee is ze een van de meest ervaren leden van het Nederlands parlement.

2. Ines Kostić

Ines (1984, die/diens/zij/haar, woonplaats Hilversum) heeft als ex-vluchteling uit Bosnië Herzegovina een sterke motivatie om zich in te zetten tegen alle vormen van onrecht en voor een wereld waarin compassie leidend is. Als Statenlid in de provincie Noord-Holland maakte Ines zich hard voor een meer plantaardig en biologisch voedselsysteem en tegen grootvervuilers zoals Tata Steel. Daarnaast werkt Ines bij de Animal Politics Foundation (APF), waar ze samen met burgers overal ter wereld dierenwelzijn, natuur en milieu op de kaart zet. In de Tweede Kamer wil Ines zich o.a. inzetten voor de bescherming van natuur en dieren- en mensenrechten, en voor sterkere aanpak van grootvervuilers. Daarnaast wil Ines een sterke aanpak van de klimaatcrisis, op een manier waarbij kwetsbare burgers ook mee kunnen komen. Ines wil het maatschappelijk middenveld beter betrekken bij onderhandelingen, besluitvorming en uitvoering op het gebied van (internationaal) economisch, klimaat- en natuurbeleid.

3. Christine Teunissen

In 2015 werd Christine (1985, woonplaats Den Haag) het jongste Eerste Kamerlid van Nederland. Zij was al fractievoorzitter in de gemeenteraad Den Haag, waar zij onder andere bijdroeg aan een ambitieus Haags Klimaatpact en aan de vergroening van 'versteende' wijken. Tijdens haar studie geschiedenis deed Christine onderzoek naar sociale bewegingen die het opnemen tegen de gevestigde orde. In 2018 was zij vervangend Tweede Kamerlid en sinds 2021 zit Christine in de Tweede Kamer. Ze houdt zich o.a. bezig met de dossiers over klimaat, economische systeemverandering en biodiversiteit.

4. Frank Wassenberg

In 2017 werd Frank (1966, woonplaats Geleen) verkozen in de Tweede Kamer. Hij was daarvoor al een jaar vervangend Tweede Kamerlid en vijf jaar Statenlid in Limburg. Frank is bioloog en werkte voor zijn Kamerlidmaatschap o.a. bij de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Proefdiervrij en Bont voor Dieren. Frank houdt zich in de Tweede Kamer o.a. bezig met visserij en mariene biodiversiteit, proefdieren, gehouden dieren buiten de landbouw, houdverbod en dierenpolitie, het leenstelsel en vuurwerk. Frank zorgde dit jaar nog voor een levenslang houdverbod voor dierenbeulen.

5. Eva Akerboom

Eva (1992, woonplaats Lisse) was in 2018, 2022 en 2023 vervangend Tweede Kamerlid. Eerder was Eva voorzitter van onze jongerenorganisatie PINK! en beleidsmedewerker bij de gemeenteraadsfractie in Amsterdam. Eva’s eerste en grootste drijfveer in de politiek is het lot van de miljoenen onzichtbare dieren in Nederland, maar onder andere door haar studie Global Environmental Governance houdt ze zich ook bezig met de mondiale klimaat- en biodiversiteitscrisis. In de Tweede Kamer zette zij zich in voor de dieren in de vee-industrie, onder meer door een Kamermeerderheid mee te krijgen in haar voorstel om de meest intensieve vorm van vleeskuikens houden te verbieden. Daarnaast maakt zij zich sterk tegen de jacht – met als mooi succes het inperken van de jacht op bedreigde dieren - , het gebruik van landbouwgif, en wil ze meer werk maken van de eiwittransitie in Nederland.

6. Lammert van Raan

Lammert (1962, woonplaats Amsterdam) zet zich sinds 2017 in de Tweede Kamer in het bijzonder in voor de Klimaatwet 1.5. Mét juridisch bindende maatregelen over CO2-reductie, zónder invloed van de vlees- en fossiele industrie. Verder staan krimp en vergroening van de luchtvaart, meer steun voor de cultuursector, het strafbaar stellen van ecocide en een belasting op vleesproducten hoog op zijn prioriteitenlijst. Lammert studeerde Bedrijfskunde, werkte in de internet- en telecomindustrie en was docent economie in het voortgezet onderwijs. Voordat hij actief werd in de Tweede Kamer, deed hij politieke ervaring op in alle niet-landelijke politieke lagen.

7. Martine van Schaik

Natuur en klimaatrechtvaardigheid waren voor Martine (1974, woonplaats Leiden) de reden om zich 14 jaar geleden aan te sluiten bij de Partij voor de Dieren. Ze zag dat andere partijen onvoldoende deden om de natuur te beschermen en compromissen sloten waar de allerarmsten de dupe van werden. Sinds 2018 is ze - na andere rollen binnen de partij - fractievoorzitter van de PvdD Leiden. Ze is woordvoerder op gebied van dierenwelzijn, natuur- en bomenbeleid, vuurwerk, natuurinclusief bouwen en de energietransitie. Naast haar werk voor de PvdD werkt ze bij Oxfam Novib waar ze de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking onderzoekt. Bij Oxfam Novib ziet ze de verwoestende effecten die de klimaatcrisis heeft op de allerarmsten. Martine is opgeleid tot sociaal psycholoog.

8. Anna Krijger

Anna Krijger (1984, woonplaats Amsterdam) studeerde Arabisch aan de UvA. Ze was journalist en Israël- en Palestinadeskundige voordat ze besloot zich volledig in te zetten voor dierenrechten. Ze werkte als campagnecoördinator en woordvoerder bij Animal Rights tot ze in het voorjaar van 2023 in dienst trad bij het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Ze publiceert regelmatig opiniestukken over dierenwelzijn en -rechten. Als Kamerlid zou Anna met name willen opkomen voor dieren, maar ook kwetsbare mensen en de klimaatcrisis hebben haar aandacht. Anna is strijdvaardig ingesteld en heeft er het volste vertrouwen in dat we samen het tij kunnen keren.

9. Pascale Plusquin

Pascale Plusquin (1974, woonplaats Heerlen) is sinds 2015 Statenlid in provincie Limburg. Ze boekte o.a. successen door de geitenhouderij op slot te zetten, vervoer en opvang voor in het wild levende dieren te regelen en door misstanden met natuurgelden, jacht en de intensieve veehouderij aan de kaak te stellen. Ze maakte van Limburg een regenboogprovincie en ze voert de debatten over luchtvaart, natuur, stikstof, landbouw en kernenergie. Pascale was 4 jaar voorzitter van de commissie integriteit en maakt zich hard voor een openbaar lobbyregister en een klokkenluidersregeling. Tijdens de watersnoodramp in Limburg sprong Pascale in het water om een kalfje van verdrinkingsdood te redden. Later diende ze een motie in om dieren op te nemen in rampenplannen. Ook stapte ze naar het gerechtshof omdat er jonge dasjes werden opgegraven door een projectontwikkelaar. Pascale werkt als accountmanager bij Adelante Arbeid.

10. Pieter Groenewege

Sinds 2022 is Pieter (1992, woonplaats Dordrecht) fractievoorzitter in de Dordtse gemeenteraad. Daarvoor was hij 5 jaar werkzaam als beleidsmedewerker bij de gemeenteraadsfractie in Den Haag. Hij studeerde Politicologie en Duurzame Ontwikkeling, waarbij hij zich specialiseerde in de dierethiek. Pieter groeide op op een kippenboerderij in Moerdijk, Noord-Brabant. Naast zijn werk voor de partij, ontwikkelde hij het Stemvizier, dat inzicht geeft in uitslagen van stemmingen in de Tweede Kamer.

11. Maarten van Heuven

Maarten van Heuven (1977, woonplaats Utrecht) is sinds 2018 raadslid en sinds 2019 fractievoorzitter namens Partij voor de Dieren in de gemeente Utrecht. Daarvoor was hij al fractiemedewerker. Maarten studeerde cultuurwetenschappen in Maastricht en werkte lange tijd als (eind)redacteur bij muziekprogramma's van NTR en VPRO en in de culturele sector. Naast raadslid is hij nu adviseur voor lokale publieke omroepen. In Utrecht houdt Maarten zich onder meer bezig met dierenwelzijn, energie, klimaat, economie, vuurwerk en mobiliteit.

12. Falco van Hassel

Falco van Hassel (2000, hij/hem, woonplaats Wageningen) werkt sinds 2018 voor de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Hij heeft een master in Animal Sciences en ondersteunt als beleidsmedewerker onze Kamerleden op onder meer de dossiers dierproeven, gezelschapsdieren, stalbranden, diertransporten, eiwittransitie en vuurwerk. Daarnaast is hij actief lid van PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.

13. Rosalie Bunnik

Rosalie (1991, woonplaats Gouda) werkt sinds 2018 bij de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Momenteel is ze senior beleidsmedewerker op de thema’s klimaat en energie. Rosalie was secretaris van de verkiezingsprogrammacommissie in 2023. Ze studeerde literatuurwetenschap en internationale betrekkingen en werkte eerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

14. Hanneke Schmeets

Hanneke Schmeets (1977, woonplaats Den Haag) is sinds oktober 2023 raadslid in Den Haag en werkt daarnaast als fractiemedewerker bij de Eerste Kamerfractie. Hanneke is cultuurwetenschapper en Europees bestuurskundige.

15. Kıvılcım Pınar

Kıvılcım Pınar (1979, woonplaats Alkmaar) kwam in 2004 naar Nederland als kennismigrant en studeerde bedrijfsinformatica aan TU Eindhoven. Hij is sinds 2017 actief binnen de partij. Eerst als werkgroepcoördinator en vanaf 2018 als gemeenteraadslid in Alkmaar, momenteel is hij de fractievoorzitter. Hij is daarnaast lid van het College van Advies van de partij en zit in de diversiteitswerkgroep. Naast politiek werkt hij als fotograaf/filmmaker.

16. Malcolm Jones

Malcolm Jones (1986, hij/hem/zijn, woonplaats Leiden) is sinds 2020 duo-raadslid en sinds 2022 raadslid in de gemeente Leiden. Tevens zit hij in de diversiteitswerkgroep van de partij. Hiernaast werkt hij als beleidsmedewerker Duurzaamheid en Gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is hij bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Veganisme. Hij deed de master Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health & Life Sciences aan de VU Amsterdam.

17. Janette Bosma

Janette Bosma (1997, zij/haar, woonplaats Groningen) is sinds 2022 raadslid in de gemeente Groningen. Ze groeide op in Friesland en werd op haar 20e actief voor de Provinciale Statenfractie van Groningen. Ze studeerde Nederlandse literatuur & cultuur en Filosofie in Utrecht en Groningen en werkt momenteel als docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

18. Robert Barker

Robert Barker (1987) is wethouder buitenruimte, dierenwelzijn en milieu in de gemeente Den Haag. Sinds 2014 is hij actief voor de Partij voor de Dieren in verschillende rollen waaronder fractievoorzitter en raadslid in de Haagse gemeenteraad. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente was Robert van 2009 tot 2021 werkzaam als beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Als wethouder zet hij zich sinds dit najaar in voor een betere wereld op het gebied van dier, natuur en milieu.

19. Kjell van Wijlandt

Kjell (1994, hij/hem, woonplaats Almere) is sinds 2022 gemeenteraadslid in Almere en sinds 2023 Statenlid in de provincie Flevoland. Hij studeerde maatschappelijk werk en dienstverlening en deed werkervaring op in de psychiatrie en als wijkwerker. Naast zijn politieke werkzaamheden speelt hij graag piano en contrabas.

20. Jesseka Batteau

Jesseka (1976, zij/haar, woonplaats Woudenberg) is sinds 2019 actief voor de Partij voor de Dieren. In 2021 richtte zij de Partij voor de Dieren-werkgroep in Woudenberg (Utrecht) op en startte zij een leesclub voor leden in de provincie Utrecht. Sinds maart dit jaar is zij Statenlid voor de provincie Utrecht. Jesseka is gepromoveerd in de literatuurwetenschap en tevens bestuurslid van de Stichting Broekhuizerlaan, een stichting die vanuit ecologische principes zorgt voor het behoud van honderden eeuwenoude beuken op een monumentale laan in Leersum.

21. Jaap Hollebeek

Jaap (1969, hij/hem/zijn, woonplaats Oostzaan) is sinds 2019 Statenlid in Noord-Holland en in juli 2023 benoemd tot vicevoorzitter van de Provinciale Staten. Van april 2017 tot en met september 2023 was hij afdelingsbestuurder in die provincie. Jaap studeerde Planologie en PABO en werkt als zzp'er in het primair en voortgezet onderwijs.

22. Iris Dicke

Iris Dicke is een geboren en getogen Amsterdammer. Ze werkt sinds 2020 voor de Tweede Kamerfractie als beleidsmedewerker op de gebieden natuur, visserij en biodiversiteit. Daarnaast vertegenwoordigt ze haar universiteitsnetwerk op internationale biodiversiteitscongressen, zoals de Biodiversiteitstop in Montreal, Canada. Iris studeerde o.a. Environment and Resources management, Conservation Leadership aan de VU en de Universiteit van Cambridge.

23. Bart Salemans

Bart (1986, hij/hem of die/diens, woonplaats Nijmegen) is sinds 2022 raadslid in Nijmegen namens de PvdD-fractie, waar hij in 2020 begon als fractievolger. Bart volgde de mbo-opleiding Sociaalpedagogisch Werk en is begeleider op een woongroep voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap.

24. Freek Bersch

Freek (1980, woonplaats Utrecht) is geboren in Brabant, maar woont nu in Utrecht met zijn vrouw en 2 kinderen. Freek is strategisch campagneadviseur en voorlichter bij de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Hij werkte eerder bij Milieudefensie, onder andere als campagneleider van de klimaatzaak tegen Shell en van campagnes tegen handelsverdragen TTIP en CETA. Daarnaast was hij online-campaigner voor campagnes tegen de vee-industrie.

25. Frank de Gram

Frank (1984, woonplaats Nijmegen) is sinds 2017 actief voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Nijmegen. De eerste 4 jaar als fractievolger en sinds 2022 als raadslid en fractievoorzitter. Hij studeerde kunstgeschiedenis en is zelfstandig ondernemer binnen advies en beheer van voedselbossen en werkreïntegratietrajecten.

26. Lotte Krediet

Lotte Krediet (1993) is geboren in Chili en groeide op in Drenthe. Daar maakte ze zich al gauw druk over de vele megastallen in haar omgeving en het leed dat alle dieren wordt aangedaan. Na een studie journalistiek bleef haar idealisme de overhand houden. Dat heeft ze omgezet in een communicatiebaan bij het partijbureau van de Partij voor de Dieren. Nu is ze online content manager bij de Tweede Kamerfractie.

27. Dave de Vos

Dave (1986, woonplaats Amsterdam) vertegenwoordigt sinds maart 2022 de Amsterdamse raadsfractie in de commissies Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Openbare Ruimte & Water. Daarvoor was hij als lid en coördinator anderhalf jaar betrokken bij werkgroep Amsterdam. Hij is een duizendpoot met ervaring in hospitality, geologie, product management en sterrenkunde.

28. Myra van der Velde

Myra (zij/haar, 1987, woonplaats Culemborg) is sinds 2021 fractievoorzitter in Culemborg. Daarnaast is ze sinds 2020 fractiemedewerker bij de Provinciale Statenfractie Gelderland. Ze studeerde Taal en Cultuur en werkt in de communicatie.

29. Carla van Viegen

Carla van Viegen (1959, woonplaats Pijnacker) is sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland en sinds 2014 ook fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Carla studeerde hbo management en heeft een master Psychologie afgerond. Ze had diverse (leidinggevende) functies bij de politie en de Dierenbescherming en heeft ervaring als coach levensvraagstukken en leiderschap.

30. Leonie Gerritsen

Leonie (1986, zij/haar) is raadslid in Den Haag. Daarvoor was zij werkzaam in het voortgezet onderwijs, in de culturele sector en deed zij vrijwilligerswerk bij de Dierenambulance.

31. Marjolijn Veenstra

Marjolijn (1979, woonplaats Almere) is als dierkundig ingenieur sinds 2018 raadslid voor de Partij voor de Dieren in Almere. Sinds 2022 is Marjolijn fractievoorzitter en zit zij in de coalitie om Almere nog groener, duurzamer en diervriendelijker te maken. Verder is Marjolijn werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren en is zij secretaris bij de Faunabescherming.

32. Anne-Miep Vlasveld

Anne-Miep Vlasveld (zij/haar, 1986, woonplaats Tilburg) is sinds 8 jaar actief binnen de Partij voor de Dieren en daarvoor bij onze jongerenorganisatie PINK!. Sinds 2019 is zij Statenlid in Noord-Brabant. Sinds 2022 is zij fractievoorzitter bij de raadsfractie in Tilburg. Anne-Miep studeerde pedagogiek en is nu werkzaam binnen de raadsfractie in Tilburg en als burgerlid in de Staten van Brabant.

33. Trees Janssens

Trees Janssens (1960, woonplaats Middelburg) is sinds 2019 fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Zeeland. Ze studeerde informatica en Total Quality Management en is zelfstandig organisatieadviseur en interim-manager.

34. Pinar Coşkun

Pinar (1966, zij/haar, woonplaats Rotterdam) is Turkse-Nederlandse en een vegan dinosaurus. Zij is burgerraadslid in Rotterdam en zet zich in voor inclusiviteit en werk en inkomen. Daarnaast is ze volksvertegenwoordiger bij het Waterschap Schieland en Krimpenerwaard. Zij is socioloog van beroep en founding-manager van Erasmus Food Lab dat zich inzet voor een transitie naar een duurzaam en plantaardig voedselsysteem.

35. Lester van der Pluijm

Lester (1987, woonplaats Culemborg) is sinds 2019 Statenlid bij de provincie Gelderland. Vanaf 2023 is hij fractievoorzitter. Hij begon in 2015 als commissielid bij Waterschap Rivierenland. Hij studeerde sociologie en wijsbegeerte en werkt als scriptiecoördinator bij de Universiteit van Amsterdam.

36. Siska Peeks

Siska Peeks (1967, zij/haar, woonplaats Assen) is sinds 2017 actief betrokken bij de oprichting van de Statenfractie en afdeling Drenthe. In 2019 werd zij buitengewoon commissielid voor de Partij voor de Dieren Drenthe, daarnaast was zij ook fractie- en communicatiemedewerker en penningmeester bij de Statenfractie. Bij de afgelopen 4 verkiezingen was Siska campagneleider in Drenthe. Sinds 2023 is zij Statenlid. Ze studeerde docerend musicus en daarna bedrijfskunde. Momenteel werkt ze als applicatiebeheerder bij Biblionet Drenthe.

37. Cynthia Pallandt

Cynthia Pallandt (1988, woonplaats Breda) is - naast andere rollen binnen de partij - sinds 2019 fractievoorzitter bij het Waterschap Brabantse Delta. Ze is tevens docent en mentor voor psychologiestudenten aan Tilburg University, vrijwilliger bij de Depressie Vereniging, en auteur van het boek 'Konijnen Adopteren en Verzorgen'. Haar 10 jaar ervaring in de IT komt ook van pas in de politiek.

38. Wesley Pechler

Wesley Pechler (1993, woonplaats Groningen) woont samen met zijn vriend en rescue hond. Sinds 2010 is Wesley actief voor de Partij voor de Dieren. In 2017 kwam hij bij de gemeenteraadsfractie, waar hij sinds 2022 fractievoorzitter is. Hij studeerde Engels, Journalistiek en Literatuurkunde en werkt naast de raad als vertaler voor de Rijksuniversiteit Groningen.

39. Janneke van Lierop

Janneke van Lierop (1989, woonplaats Breda) is raadslid in deze stad. Daarnaast werkt ze als eerste zorgverkoper voor een grote GGZ-instelling, wat concreet betekent dat ze onderhandelt over de voorwaarden van goede en beschikbare GGZ. Hiervoor studeerde ze Social Work (bachelor), Sociologie (Master) en Bedrijfskunde in de zorg (Post hbo).

40. Vivianne Spruit

Vivianne (1970, woonplaats Castricum) is sinds mei 2023 steunfractielid bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en is sinds 2012 eigenaar van een bureau dat projecten ontwikkelt met betrekking tot de (diversiteit op de) onderwijsarbeidsmarkt. Sinds september 2023 is Vivianne voorzitter van het afdelingsbestuur Noord-Holland.

41. Bart Kuijer

Bart (1985, hij/hem, woonplaats Beuningen) is sinds 2015 actief als fractievolger voor de Provinciale Statenfractie in Gelderland. Momenteel is hij vervangend Statenlid. Daarnaast is hij sinds 2013 fractiemedewerker van de Provinciale Statenfractie in Brabant en sinds 2022 ook van de Tilburgse gemeenteraadsfractie. Bart studeerde politicologie in Nijmegen, waar hij afstudeerde in wijsbegeerte van de politicologie.

42. Gaby Markandu

Gaby Markandu (1997, zij/haar, woonplaats Zwolle) werkt bij de Animal Politics Foundation, een initiatief van de Partij voor de Dieren om de internationale beweging te versterken. Daarvoor werkte ze als fractiemedewerker voor de Provinciale Staten in Flevoland en was ze kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle. Naast haar werk voor de partij is Gaby actief bij onze jongerenorganisatie PINK! en werkt ze als beveiliger.

43. Joeri Oudshoorn

Joeri (1972, woonplaats Den Haag) is sinds maart 2023 Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland . Van 2014 tot 2018 was hij raadslid voor de progressieve Haagse Stadspartij in Den Haag. Hij is expert op het gebied van de energietransitie en was de afgelopen jaren intensief mantelzorger voor zijn moeder.

44. Radjan Hanoeman

Radjan Hanoeman (1984, woonplaats Arnhem) is sinds 2019 betrokken bij de lokale PvdD-werkgroep voor communicatieadvies en -ondersteuning. Sinds 2022 is hij actief bij de fractie in Arnhem. Zijn nevenactiviteiten omvatten schrijven over veganisme, diversiteit en inclusiviteit, fungeren als D&I-officier, en het organiseren van literaire bijeenkomsten. Hij is werkzaam als communicatieadviseur.

45. Eileen Samshuijzen

Eileen Samshuijzen (1994, woonplaats Den Bosch) is een geboren en getogen Bosschenaar en richtte in 2022 de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Den Bosch op. Sindsdien is zij hier gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Eerder was zij actief binnen de PvdD-werkgroep in Den Bosch. Ze studeerde Human Resource Management en werkt momenteel als adviseur P&O bij de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten.

46. Menno Brouwer

Menno Brouwer (1957, woonplaats Burgum) is sinds november 2020 Statenlid in Fryslân. Hij studeerde economie in Amsterdam en werkte zo’n 40 jaar bij verschillende gemeentelijke overheden. Meer natuur, de krimp van het aantal dieren in de vee-industrie, concrete klimaatmaatregelen, meer dierenrechten en een circulaire economie zijn thema’s waar Menno zich voor wil blijven inzetten. “Het moet groener, diervriendelijker en socialer. Daar moeten we op blijven inzetten."

47. Suzanne Onderdelinden

Suzanne Onderdelinden (1991, woonplaats Delft) is bezig met haar 2e termijn als vertegenwoordiger in het Waterschap Delfland, waar ze in 2019 werd verkozen. Ze studeerde in 2020 af aan de TU Delft met een techniek die een proefdiervrije medicijntest mogelijk moet maken. Daarna volgde ze de lerarenopleiding. Sinds 2022 werkt ze als docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs.

48. Jaap Rozema

Jaap Rozema (1983, woonplaats Rotterdam) is sinds 2014 verbonden aan de gemeenteraadsfractie in Rotterdam. Daarnaast is hij sinds maart 2023 fractievoorzitter namens de partij in het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Jaap promoveerde op milieupolitiek aan de University of East Anglia in Norwich, Verenigd Koninkrijk.

49. Sabrina van de Peppel

Sabrina is sinds maart 2022 gemeenteraadslid in Rotterdam. Daarnaast is Sabrina actief in de fractie van het Waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland. 'Het is een cadeau om me iedere dag in te mogen zetten voor onze idealen.'

50. Xenia Minnaert

Xenia (1999, zij/die, woonplaats Utrecht) is sinds 2020 voorzitter van onze jongerenorganisatie PINK!. Daarnaast is ze sinds 2022 fractiemedewerker voor de PvdD-fractie in Utrecht en sinds mei 2023 woordvoerder. Xenia deed van 2016 tot 2020 de hbo-bachelor Biologie, Voeding en Gezondheid in Almere en deed de minor Freedom from Hunger in Wageningen.