Kandi­da­ten­lijst Europese Parle­ments­ver­kie­zingen 2024


De Groningse biologe Anja Hazekamp, huidig Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren, is opnieuw onze lijsttrekker voor de Europese Parlementsverkiezingen die op 6 juni plaatsvinden. Op de tweede plaats staat voormalig Tweede Kamerlid Frank Wassenberg uit Maastricht, gevolgd door de Noord-Hollandse Mandy Ligthart op de derde plek, die sinds 2014 beleidsmedewerker is voor de Europese fractie. De Amersfoortse PvdD-wethouder Johnas van Lammeren staat op plek 4 en Statenlid van de provincie Noord-Brabant Ellen Putman sluit de top 5 af. De lijst bestaat verder uit bekende namen binnen de partij.

Kandidaten

1. Anja Hazekamp

De Groningse Anja (1968, woonplaats Brussel) is bioloog en dierenbeschermer. In 2014 werd zij verkozen tot lid van het Europees Parlement en bereikte zij samen met de Partij voor de Dieren een nieuwe mijlpaal. Voor het eerst in de geschiedenis werd een partij voor dieren verkozen in een internationaal parlement. In 2019 werd zij herkozen als Europarlementariër namens de PvdD. Anja Hazekamp is 1 van de 2 vrouwelijke lijsttrekkers voor de aankomende Europese Parlementsverkiezingen.

In het Europees Parlement is Anja vice-voorzitter van de commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid. Daarnaast is ze lid van de landbouw- en visserijcommissies en de subcommissie voor volksgezondheid. Sinds haar aantreden dringt Anja aan op betere EU-regels ter bescherming van dieren. Zo bracht zij voortdurend misstanden en mishandeling van dieren tijdens internationale diertransporten onder de aandacht, waarbij zij ook geregeld zelf transporten inspecteerde in Europese havens. In 2020 startte het Europees Parlement op haar initiatief een parlementaire enquête naar aanleiding van ernstige en structurele misstanden bij diertransporten. De wet diertransporten werd opengebroken en zal de komende periode worden aangepast om een einde te maken aan dierenleed tijdens transporten. Ook nieuwe wetgeving voor bescherming van huisdieren, een kooienverbod in de veehouderij en strengere regels voor slachthuizen werden op aandringen van de Partij voor de Dieren aangekondigd.

Als 1 van de initiatiefnemers van een onderzoekscommissie naar glyfosaat zorgde Anja ervoor dat er een speciale commissie in het Europees Parlement werd opgericht om het toelatingsproces van de EU rondom landbouwgif te onderzoeken. Onder haar leiding bereikte het Europees Parlement in 2021 daarnaast een akkoord over de van boer tot bord-strategie, die beoogt het Europese voedselsysteem weerbaar, eerlijk, gezond, duurzaam en diervriendelijk te maken. Anja speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol bij de onderhandelingen over een wetsherziening om het gebruik van landbouwgif te verminderen en was tevens betrokken bij de onderhandelingen over de Europese Natuurherstelwet.

Anja studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte jarenlang voor diverse dierenwelzijnsorganisaties, zoals de Dierenbescherming, de Zeehondencrèche en Stichting AAP. Van 2007 tot 2014 heeft Anja zich met veel bevlogenheid ingezet als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Statenfractie in Groningen. In 2012 was Anja tijdens het zwangerschapsverlof van Marianne Thieme tijdelijk lid van de Tweede Kamer.

2. Frank Wassenberg

Zwervend door de Limburgse natuur wist Frank (1966, woonplaats Sittard-Geleen) als kind al dat hij bioloog wilde worden. Na zijn studie werkte hij voor verschillende dierenbeschermingsorganisaties. Als Tweede Kamerlid (van 2015 tot 2023) slaagde hij er in om de Wet Aanpak dierenmishandeling flink aan te scherpen door de maximale celstraf op dierenmishandeling te verhogen en door een levenslang houdverbod voor extreme dierenbeulen in de wet op te nemen.

3. Mandy Ligthart

De Noord-Hollandse Mandy (1990, woonplaats Antwerpen) is sinds 2014 beleids- en communicatiemedewerker bij de Europese fractie in Brussel. Daarvoor werkte zij als communicatiemedewerker op het partijbureau en de Tweede Kamerfractie en was zij lid van het college van advies van de partij. Ze studeerde media, informatie en communicatie en daarna kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

4. Johnas van Lammeren

Johnas (1973, woonplaats Amersfoort) was vanaf 2010 raadslid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Sinds 2022 is Johnas wethouder in Amersfoort. Hier zet hij zich onder andere in voor dierenwelzijn, een duurzame leefomgeving en biodiversiteit.

5. Ellen Putman

Ellen (1976, woonplaats Rijsbergen) studeerde Internationaal en Europees recht. Van 2019 tot 2023 was ze Algemeen Bestuurslid bij waterschap Brabantse Delta en vanaf 2023 is zij statenlid in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Zij is daar ook fractievoorzitter en daarnaast voorzitter van het College van Advies van de partij. Ellen werkt als senior jurist bij een gemeente en is bestuurslid bij Stichting De Faunabescherming.

6. Ronan van Langen

Ronan (die/diens/hen/hun, 1998, woonplaats Groningen) is sinds 2023 landelijk bestuurslid politiek & vice-voorzitter van PINK!, en sinds 2024 fractiemedewerker voor onze Provinciale Statenfractie in Groningen. Daarnaast heeft Ronan meegeschreven aan het verkiezingsprogramma en werkt hen als gastdocent voor ProDemos.

7. Vivian de Hoogh

Vivian (1997, woonplaats Breda) is sinds mei 2022 burgerraadslid bij de fractie in de gemeenteraad Breda. Daarnaast is ze 1,5 jaar bestuurslid geweest in het landelijk bestuur van PINK! en al 7 jaar actief lid. Ze studeerde Social Work en is werkzaam als maatschappelijk werker in de GHZ.

8. Wesley Pechler

Wesley (1993, woonplaats Groningen) is sinds 2010 actief lid van de Partij voor de Dieren en zit sinds 2017 bij de gemeenteraadsfractie in Groningen, waar hij nu fractievoorzitter is. Hij studeerde Engels en Literatuurkunde aan de RUG en werkt naast de politiek als live vertaler voor de RUG en is vrijwilliger bij het COC.

9. Kelli Tiggelman

Kelli (1986, woonplaats Ede) is sinds 2022 lid van de werkgroep in Ede. Daarnaast werkt ze als arts maatschappij+gezondheid bij een GGD. Verder zit ze onder andere in het bestuur van Caring Doctors en AJN Nederland.

10. Wouter Kraidy

Wouter (1996, woonplaats Gouda) is sinds 2021 actief voor de Goudse raadsfractie. Na een succesvolle campagne werd hij in de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gekozen als raadslid en is sinds een jaar ook fractievoorzitter. Hij studeerde European Studies en Internationale Klimaatpolitiek en werkt als coördinator sociaal juridische dienstverlening.

11. Iris Dicke

Iris (woonplaats Amsterdam) heeft 4 jaar als beleidsmedewerker in Tweede Kamer gewerkt met focus natuur, biodiversiteit en visserij. Ook is Iris 3 jaar beleidsmedewerker geweest voor de Partij voor de Dieren in gemeente Amsterdam. Iris studeerde religiestudies, biologie en milieumanagement.

12. Jules Vaessen

Jules is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Maastricht. Naast zijn raadslidmaatschap is Jules adjunct-griffier bij de gemeente Meerssen. Hiervoor is hij jarenlang fractiemedewerker bij de Limburgse PvdD-statenfractie geweest. Ook is hij fractieondersteuner bij de Heerlense PvdD-raadsfractie en bestuurslid Acties bij PvdD-jongerenorganisatie PINK! in Limburg geweest.

13. Jesse Luijendijk

Jesse (1977, woonplaats Almere) is sinds 2022 wethouder namens de Partij voor de Dieren in Almere en sinds 2016 actief voor de partij. O.a. als werkgroepcoördinator, Statenlid en raadslid.

14. Jesseka Batteau

Jesseka (1976, zij/haar, woonplaats Woudenberg) is sinds 2019 actief voor de Partij voor de Dieren. In 2021 richtte zij de werkgroep Partij voor de Dieren Woudenberg op en startte zij de PvdD-leesclub in de Provincie Utrecht, waar zij vanaf 2023 ook de rol van Statenlid vervult voor onze partij. Jesseka is gepromoveerd in de Literatuurwetenschap en werkzaam als zelfstandig adviseur voor kwaliteit en audits in het hoger onderwijs en in onderzoek. Als bestuurslid van de Stichting Broekhuizerlaan zet zij zich in voor het ecologische beheer en behoud van honderden monumentale beuken op Landgoed Broekhuizen te Leersum (Utrecht).

15. Trees Janssens

Trees (1960, woonplaats Middelburg) is sinds 2019 fractievoorzitter in Provinciale Staten van Zeeland. Ze studeerde informatica en total quality management en is zelfstandig organisatieadviseur en interim manager.

16. Siska Peeks

Siska (1967, woonplaats Assen) is fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Drenthe. Daarnaast is zij werkzaam bij de Biblionet Drenthe als ICT applicatiebeheerder en is sinds 2017 actief bij de Partij voor de Dieren. In 2019 is ze commissielid in de Provinciale Staten geworden en fractiemedewerker communicatie. Daarbij was zij ook secretaris van het afdelingsbestuur. Ook was zij campagneleider bij diverse verkiezingscampagnes. Siska heeft Docerend Musicus en Bedrijfskunde gestudeerd.

17. Kıvılcım Pınar

Kıvılcım (1979, woonplaats Alkmaar) is sinds 2018 betrokken bij lokale politiek in de gemeenteraad van Alkmaar, eerst als commissielid en vanaf 2021 als raadslid. Sinds 2022 is hij de fractievoorzitter van de PvdD-fractie in de gemeenteraad van Alkmaar. Hij heeft bedrijfsinformatica gestudeerd, eerst in Istanbul en daarna in Eindhoven. In het dagelijks leven is hij een zelfstandig ondernemer en werkt als fotograaf/filmmaker.

18. Carla van Viegen

Carla (1959, woonplaats Pijnacker) is sinds 2007 fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en sinds 2014 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Ruim 25 jaar is Carla werkzaam geweest bij de politie, waaronder diverse leidinggevende functies, leidinggevende bij maatschappelijke organisaties en coach leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

19. Nicole Dick

Nicole (1997, woonplaats Den Haag) werkt sinds 2022 bij de gemeenteraadsfractie in Den Haag. Afgelopen november is ze ook fractievertegenwoordiger geworden op het gebied van veiligheid, dienstverlening en duurzaamheid. Tijdens haar studies (cultuurwetenschappen en European studies on Society, Science & Technology) ontwikkelde ze een kijk op de samenleving die later bleek te resoneren met de visie van de Partij voor de Dieren.

20. Erik Lu

Houng-Lung Erik (1990, woonplaats Arnhem), roepnaam Erik, is sinds 2023 fractievolger bij de raadsfractie in Arnhem. Daarvoor was hij voor 4 jaar fractievolger in de Provinciale Staten in Gelderland en actief bij PINK! Gelderland. Hij studeerde voor leraar biologie en milieuwetenschappen en werkt als biologiedocent en mentor op een middelbare school.

21. Gaby Markandu

Gaby (1997, woonplaats Zwolle) is sinds 2023 werkzaam voor de Animal Politics Foundation, de internationale stichting van de Partij voor de Dieren. Ze was in 2023 ook kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarvoor werkte ze voor de Statenfractie Flevoland en was ze duo-campagneleider en kandidaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle. Gaby is sinds 2019 actief voor de partij en voor de jongerenorganisatie PINK!.

22. Xenia Minnaert

Xenia (zij/die, 1999, woonplaats Utrecht) was van 2020 tot april 2024 voorzitter van onze jongerenorganisatie PINK!. Daarnaast is ze sinds 2022 fractiemedewerker voor de fractie in Utrecht en sinds mei 2023 ook woordvoerder. Xenia deed van 2016 tot 2020 de hbo-bachelor 'Biologie, voeding en gezondheid' in Almere en deed de minor Freedom from Hunger in Wageningen.

23. Kirsten Weitering

Kirsten (1995, woonplaats Rotterdam) werkt sinds 2020 op het partijbureau van de Partij voor de Dieren. Daarnaast is ze sinds 2023 fractievertegenwoordiger in de provincie Zuid-Holland. Ze studeerde geschiedenis, waarbij de focus voornamelijk lag op dier-mens geschiedenis.

24. Yuri Zandwijken

Yuri (hij/hem, 1991, woonplaats Haarlem) is sinds 2021 actief als commissielid en sinds dit jaar als medewerker voor de gemeenteraadsfractie in Haarlem. Ook is hij vanaf 2023 lid van het afdelingsbestuur van Noord-Holland. Yuri werkt als Service Coördinator in de multi technische dienstverlening.

25. Charlotte van Gemeren

Charlotte (1994, woonplaats Leiden) is sinds 2022 coördinator van de werkgroep Leiden. Hiervoor was ze bestuurslid bij Pink Zuid-Holland. Ze werkt als National Contact Point Europese subsidies bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

26. Ewout van Hoek

Ewout (2004, woonplaats Tilburg) is sinds 2023 actief in het kernteam van de provinciale werkgroep Zeeland. Daarnaast is hij lid van PINK!. Hij studeert Bouwkunde.

27. Nayra van Lubek

Nayra (hen/hun, 2000, woonplaats Amersfoort) is sinds 2020 actief bij PINK!, de jongeren van Partij voor de Dieren, o.a. als regionale voorzitter. Verder werkt hen als locatiemanager bij Seats2meet Amersfoort.

28. Merel Muller

Merel (2002, woonplaats Almelo) is sinds mei 2022 secretaris in het landelijk bestuur van PINK!. Op dit moment heeft ze een tussenjaar van haar studie natuurkunde.

29. Tim Feij

Tim (woonplaats Maastricht) is sinds 2014 pers- en beleidsmedewerker in het Europees Parlement. Daarvoor was hij actief in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker natuur en infrastructuur voor de Partij voor de Dieren en als persmedewerker voor het onafhankelijke Europarlementslid Kartika Liotard. Tim studeerde journalistiek en behaalde een bachelor Management, Economie & Rechten.

30. Elsa Miedema

Elsa (1993, woonplaats Den Haag) is sinds 2018 actief binnen de partij. Ze was in 2022 kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en werkte vanaf 2020 eerst als vrijwilliger en daarna als medewerker bij de Animal Politics Foundation, de internationale stichting van de Partij voor de Dieren. Elsa studeerde geschiedenis en schreef een boek over de geschiedenis van het Militair Revalidatie Centrum in Doorn.

31. Niek Brunninkhuis

Niek (1985, woonplaats Rheden) was in 2022 campagneleider in Tilburg en heeft de afgelopen anderhalf jaar als coördinator online communicatie op het partijbureau gewerkt. Tegenwoordig werkt hij als freelance beeldmaker en ontwikkelaar.

32. Ronnie Koop

Ronnie (1976, woonplaats Dokkum) heeft de fractie ondersteund in de gemeente Leeuwarden en is algemeen bestuurslid binnen het bestuur van afdeling Fryslân. Ronnie is sinds 2023 als fractievoorzitter lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Hij heeft bedrijfsmanagement gestudeerd en is nu werkzaam binnen de backoffice van een keuken- sanitair bedrijf.

33. Esther Groenewegen

Esther (1965, woonplaats Lievelde) is voor Gelderland campagneleider voor de Europese verkiezingen. De geboren Rotterdamse is daarnaast coördinator van de werkgroep Achterhoek. Zij is sinds 2012 actief voor de PvdD en heeft o.a. rollen vervuld als voorzitter van de PvdD afdeling Zuid-Holland en als algemeen bestuurslid van de afdeling Gelderland. Esther werkt al bijna 30 jaar als zelfstandig communicatieadviseur.

34. Win Scheijde

Win (1980, woonplaats Alphen aan den Rijn) is secretaris van het afdelingsbestuur in Zuid-Holland. Ze heeft in 2020 de werkgroep in de gemeente Alphen aan den Rijn opgezet en vervulde tot 2023 de taak van werkgroepcoördinator. Daarnaast werkt Win als ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij een organisatie waar zij mensen die het even moeilijk hebben, helpt op weg in hun herstel.

35. Onno Loonstra

Onno (1967, woonplaats Ie) is sinds 2023 voorzitter van de afdeling Fryslân, coördinator van werkgroep Noardeast-Fryslân, maar bovenal dier voor de dieren. Opgeleid voor, en ondernemer geweest van, een middelgroot schildersbedrijf. Momenteel zelfstandig restauratie-/decoratieschilder, galeriehouder van galerie De Gloeiende Oven en muzikant.

36. Barbara Stok

Barbara (1970, woonplaats Groningen) is stripmaker en drummer. Sinds 2017 is ze lid van de Partij voor de Dieren. Haar strips, die wereldwijd worden vertaald, gaan over minimalisme en verzet, over belangrijke keuzes maken, over mensen die tegen de stroom in durven gaan voor een hoger doel. In haar meest recente beeldroman komt de positie van dieren nadrukkelijk aan bod. Ze initieerde een actie voor het lot van de varkens in de vleesindustrie en organiseerde dit jaar een klimaatdag in Groningen.

37. Eva Akerboom

Eva (1992, woonplaats Lisse) was in 2018, 2022 en 2023 vervangend Tweede Kamerlid. Eerder was Eva voorzitter van onze jongerenorganisatie PINK! en beleidsmedewerker bij de gemeenteraadsfractie in Amsterdam.

38. Eva van Esch

Eva (1986, woonplaats Utrecht) was tot voor kort Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren en nu voorzitter van de Animal Politics Foundation. Daarvoor was zij fractievoorzitter in de gemeenteraad in Utrecht.

39. Christine Teunissen

In 2015 werd Christine (1985, woonplaats Den Haag) het jongste Eerste Kamerlid van Nederland. Zij was al fractievoorzitter in de gemeenteraad Den Haag, waar zij onder andere bijdroeg aan een ambitieus Haags Klimaatpact en aan de vergroening van 'versteende' wijken. Tijdens haar studie geschiedenis deed Christine onderzoek naar sociale bewegingen die het opnemen tegen de gevestigde orde. In 2018 was zij vervangend Tweede Kamerlid en sinds 2021 zit Christine in de Tweede Kamer. Ze houdt zich o.a. bezig met de dossiers over klimaat, economische systeemverandering en biodiversiteit.

40. Ines Kostić

Ines (1984, die/diens/zij/haar, woonplaats Hilversum) heeft als ex-vluchteling uit Bosnië Herzegovina een sterke motivatie om zich in te zetten tegen alle vormen van onrecht en voor een wereld waarin compassie leidend is. Als Statenlid in de provincie Noord-Holland maakte Ines zich hard voor een meer plantaardig en biologisch voedselsysteem en tegen grootvervuilers zoals Tata Steel. Daarnaast werkte Ines bij de Animal Politics Foundation (APF), waar ze samen met burgers overal ter wereld dierenwelzijn, natuur en milieu op de kaart zette. Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 zit Ines voor de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

41. Esther Ouwehand

Esther (1976) werd na haar studie Beleid, Communicatie & Organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam marketingmanager bij een uitgeverij voor tijdschriften. Na een jaar of 5 had ze genoeg gezien van het bedrijfsleven – net in de periode dat de Partij voor de Dieren werd opgericht. Ze was direct enthousiast over het idee van een partij die exclusief opkomt voor dierenbelangen. Ze werd in 2004 coördinator van het partijbureau. In die functie werkte zij mee aan de opbouw van de partijorganisatie. 2 jaar later, toen de Partij voor de Dieren 2 zetels veroverde bij verkiezingen van 2006, betrad ze samen met Marianne Thieme de Tweede Kamer voor de eerste politieke partij ter wereld die de belangen van niet-soortgenoten als vertrekpunt voor haar politieke beleid kiest. Toen Marianne Thieme in 2019 afscheid nam van de Tweede Kamer nam Esther het stokje van haar over als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Inmiddels zit Esther al meer dan 17 jaar in de Kamer. Daarmee is ze een van de meest ervaren leden van het Nederlands parlement.