Peri­o­dieke gift


Wil je de strijd van de Partij voor de Dieren structureel financieel steunen? Dat kan met een periodieke gift. Daarmee leg je vast dat je minimaal 5 jaar een vast bedrag schenkt. Hierdoor worden jouw giften ook volledig aftrekbaar van de belasting, zonder minimum of maximum. Afhankelijk van jouw inkomen betaalt de Belastingdienst een derde tot de helft van je gift terug. Zo kun je dus meer schenken, zonder dat het je meer kost.

Een periodieke gift regelen
Voor het regelen van een periodieke gift kun je deze schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst downloaden. Print dit formulier uit en vul het in. Stuur het formulier (beide exemplaren) aan:

Partij voor de Dieren
Antwoordnummer 11566
1000 RA Amsterdam

Een postzegel is niet nodig.

Na ontvangst vullen wij de overeenkomst verder in. Je ontvangt daarna 1 exemplaar van ons retour.

Betalen met automatische incasso
Als je jouw periodieke gift wilt betalen met een automatische incasso download dan ook de betalingsvolmacht van de Belastingdienst. Print deze volmacht uit, vul deze in en stuur deze op samen met de schenkingsovereenkomst.

Van dit formulier hoef je maar 1 exemplaar aan ons op te sturen.

Vragen?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.