Peri­o­dieke gift


Wilt u de strijd van de Partij voor de Dieren voor een beter dierenwelzijn structureel financieel steunen? Dat kan eenvoudig met een periodieke gift. Daarmee legt u vast dat u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag schenkt. Hierdoor worden uw giften ook volledig aftrekbaar van de belasting, zonder minimum of maximum. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de belastingdienst een derde tot de helft van uw gift terug. Zo kunt u dus meer schenken zonder dat het u meer kost.

Dankzij een wetswijziging per 1 januari 2014 is het voor een periodieke gift niet meer noodzakelijk een akte op te maken bij de notaris. De overeenkomst is nu eenvoudig te regelen via een formulier van de Belastingdienst.

Eenvoudig een periodieke gift regelen
Voor het regelen van een periodieke gift kunt u deze overeenkomst downloaden van de Belastingdienst. Print dit formulier uit en vul het vervolgens in. Stuur het formulier (beide exemplaren) aan: Partij voor de Dieren, Antwoordnummer 11566, 1000 RA Amsterdam. Een postzegel is niet nodig.

Na ontvangst zullen wij de overeenkomst verder invullen en ondertekenen. U ontvangt vervolgens één exemplaar van ons retour.

Desgewenst betalen met automatische incasso
Als u uw periodieke gift wilt betalen met een automatische incasso download dan ook de betalingsvolmacht van de Belastingdienst. Print deze volmacht uit, vul deze in en stuur deze op samen met de schenkingsovereenkomst.

Van dit formulier hoeft u maar één exemplaar aan ons op te sturen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan alstublieft contact met ons op (020-5203870 of info@partijvoordedieren.nl)