Nalaten aan de Partij voor de Dieren


Nalaten aan Partij voor de Dieren kan op twee manieren: met een legaat of een erfstelling. De Partij voor de Dieren is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en is daarom vrijgesteld van successierechten. Dit houdt in dat er geen belasting over een nalatenschap wordt geheven. Het volledige nagelaten bedrag komt ten goede aan de Partij voor de Dieren.

Legaten
In jouw testament kun je een door jou gekozen bedrag nalaten aan de Partij voor de Dieren door middel van een legaat. De erfgenamen ontvangen dan de rest van de nalatenschap. De legataris (Partij voor de Dieren) is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit de nalatenschap.

Erfenis
In jouw testament kun je de Partij voor de Dieren ook tot jouw (mede)erfgenaam benoemen. Je kunt daarin beschrijven welk deel van jouw nalatenschap je aan de partij ten goede wilt laten komen. Je kiest zelf hoeveel personen of organisaties je in jouw testament opneemt als erfgenamen en welk percentage je een ieder toebedeelt.

Notaris
Een testament kan alleen worden opgemaakt door een notaris. Jouw notaris kan je over een erfenis ten gunste van de partij adviseren. De kosten voor het opmaken van een testament verschillen per notaris en worden mede bepaald door de omvang van het testament. Hoe eenvoudiger het testament, hoe lager de kosten.