Thieme in debat eind­verslag infor­mateur: 'Regeren is voor­uit­schuiven?'


12 oktober 2017

Voorzitter,

Vertrouwen in de toekomst. Voor de coalitiepartijen betekent dat: vertrouwen hebben dat toekomstige generaties de klimaatproblemen gaan oplossen. Regeren is vooruitschuiven. Voor het klimaatprobleem, voor de natuur, voor de vliegtax, voor de sluiting van de kolencentrales en al helemaal voor de noodzakelijke verkleining van de veestapel. Een “negeerakkoord”, zoals Kamerlid Rutte tien jaar geleden al schreef in de Volkskrant. De bode zal het u aanreiken als geheugensteuntje!

Voorzitter, het akkoord vertoont geen ambitie. Samen regeren is kennelijk belangrijker. Desnoods met vier politieke uitersten onder één paraplu. Samen regeren over je graf, dát is het échte motto van dit kabinet.
Mooie voornemens dat wel. Maar die worden niet in deze kabinetsperiode uitgevoerd. Wie dan leeft , wie dan zorgt. De kolencentrales gaan dicht, schrijft de coalitie. Nieuwe auto’s moeten emissieloos zijn. Maar pas in 2030. Als de heer Rutte 63 is. Nog dertien jaar onverantwoorde extra uitstoot, voorzitter! De oorzaken worden niet aangepakt. Dit kabinet gaat de uitstoot van co2 niet verminderen. Dit kabinet gaat de CO2 opslaan. Een peperduur, onveilig, niet bewezen lapmiddel. Zelfs de industrie is erdoor verbijsterd. Alsof we al niet genoeg aardbevingen hebben….

Dit is het groenste kabinet ooit, zeggen ze zelf! Waar waren Segers en Pechtold toen Rutte opschreef 2 miljard euro te stoppen in meer asfalt? Snelwegen door natuurgebieden als Amelisweerd. Nieuwe ringwegen die zorgen voor nog meer luchtvervuiling. Terwijl er nu al duizenden mensen voortijdig aan overlijden. Ook de rechter heeft de overheid hiervoor teruggefloten.

Voorzitter, hebben Segers en Pechtold in de gaten gehad dat Buma zijn bijdrage aan het regeerakkoord door de landbouwlobby heeft laten schrijven? Het regeerakkoord staat bol van passages waarin de regie over het beleid bij het bedrijfsleven wordt gelegd. We kwamen dat maar liefst 17 keer tegen. In het bijzonder bij de passages over de landbouw.

Het bedrijfsleven wordt met dit kabinet nog meer mede wet- en regelgever dan nu al het geval is. En een van de grootste vervuilende sectoren, de veehouderij, blijft een heilige koe. De coalitie denkt met wat zonnepanelen op stallen, en mestfabrieken die bruine stroom leveren, de schandvlek van de 21e eeuw groen te kunnen wassen. Pure symptoombestrijding. Ten koste van dieren in stallen, die van CDA, VVD, ChristenUnie en D66 niet verbouwd hoeven worden om de brandveiligheid te verbeteren.

En wat te denken van de BTW-verhoging voor de eerste levensbehoeften. D66 en ChristenUnie beweren dat dit het groenste akkoord ooit is. Maar groente en fruit, die gezond en duurzaam zijn, worden net zoveel duurder als vlees en zuivel. De meest vervuilende levensmiddelen in ons boodschappenkarretje.

Voorzitter, het wantrouwen tussen burger en politiek wordt verder vergroot. D66 houdt niet meer zo van democratie sinds de meerderheid van de Nederlanders bij referenda nee zegt tegen megalomane Europese plannen. Niet luisteren, maar afluisteren, is het motto, met de sleepwet die het nieuwe kabinet omarmt.

Niet de burger - die in het akkoord de “normale Nederlander” heet – gaat er op vooruit, maar de BV Nederland. Terwijl bedrijven en aandeelhouders in de watten worden gelegd, keert de basisbeurs niet terug en gaat de BTW omhoog. Nederland wordt een nog groter belastingparadijs voor met name het grootbedrijf.

Voorzitter, het resultaat van 208 dagen onderhandelen met drie informateurs is een grijs, flinterdun en visieloos uitruildocument. Wat verwacht je als je twee grote, conservatieve partijen de leiding laat nemen om het land te ontgroenen? Op een manier waar zelfs Vindicat zich voor zou schamen.

Mijn fractie heeft steeds gepleit voor een Klimaatkabinet. Niet een kabinet op basis van de grootte van de fracties. Maar een kabinet op basis van gedeelde groene idealen. Bijvoorbeeld de partijen die het klimaatakkoord van Terlouw en álle politieke jongerenorganisaties hebben omarmd. Doen wat nodig is om de belangrijkste, omvangrijkste crisis van onze tijd te voorkomen. Het inlossen van onze ecologische schuld. Nu! Niet over 4 jaar of nog later.

Kan de informateur uitleggen welke rol onze ecologische schuld in de onderhandelingen heeft gespeeld? Een groene stelselherziening zat er voor het CDA nooit in. Waarom is dit geen breekpunt geweest voor zich groen noemende partijen? Hoe zwaar wordt de rol van de aangekondigde minister voor klimaat?

Het doorschuiven van maatregelen, betekent dat de gevolgen van klimaatverandering nog ernstiger zullen zijn. En dat de kosten voor het klimaatbeleid nog verder zullen oplopen. En dat kunnen we ons niet veroorloven.

En voorts ben ik daarom ook van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan VAO Luchtvaart

Lees verder

Schriftelijk Overleg Landbouw- & Visserijraad 6 & 7 november 2017 (glyfosaat, ploegverbod Natura 2000-gebieden en tonijnvangst)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer