Stem­ver­klaring Van Esch over het afkeuren en wantrouwen van de coro­nastra­tegie van het kabinet


4 november 2021

Voorzitter,

Er liggen verschillende moties voor die de coronastrategie van dit kabinet afkeuren of het vertrouwen opzeggen.

Voor wat betreft de moties van mevrouw Simons geldt dat we vooralsnog het OVV-rapport of de parlementaire enquête zullen moeten afwachten voordat we definitieve conclusies kunnen trekken over welke strategie er nu precies gevoerd is. Deze moties steunen we daarom nu nog niet.

Waar geen rapport of enquête voor nodig is, is de conclusie dat het kabinet oneerlijk en onbetrouwbaar opereert. Het kabinet bezwoer dat er geen beloningen zouden komen voor gevaccineerden. Het kabinet zei geen impliciete druk, dwang of drang te willen.

Vervolgens kwamen die maatregelen er toch, en sorteert het kabinet zelfs voor op nog ingrijpender uitbreiding daarvan. De motie Omtzigt (stuknummer 1507) legt er terecht de vinger op dat het kabinet daarbij opnieuw niet eens zijn grondwettelijke huiswerk doet: op zichzelf al een reden om geen vertrouwen meer te hebben. Daarom steunen we – vanzelfsprekend – die motie Omtzigt en de motie Van Haga op stuknummer 1506.