Bijdrage Van Esch aan debat over ontwik­ke­lingen rondom het coro­na­virus


3 november 2021

Voorzitter,

Ik had de afgelopen weken twee déjà vu’s.

De eerste omdat we opnieuw – voor de vijfde keer – in een noodsituatie terecht lijken te komen omdat het kabinet corona niet onder controle krijgt.

Een tweede déjà vu omdat het kabinet opnieuw een landelijke ophokplicht heeft ingesteld voor kippen. Omdat er opnieuw uitbraken zijn van vogelgriep en opnieuw in een week tijd bijna 160 duizend dieren zijn vergast.

En ondertussen worden de stallen steeds weer opnieuw vol gezet met dieren. Ondertussen kunnen pluimveebedrijven nog steeds uitbreiden.

Mijn vraag aan de minister van VWS: hoe gaat hij er voor zorgen dat we hier NU mee stoppen? Op z’n minst een pas op de plaats mee maken?

Voorzitter,

Corona is een ernstig virus, de bestrijding ervan is belangrijk.

Mijn fractie heeft daarbij altijd een brede afweging gemaakt. Zo zijn ook de algemene geestelijke gezondheid en het welzijn van jongeren onderdeel van die belangenafweging geweest.

Helaas hebben we gezien dat sinds maart 2020 het kabinet onbetrouwbaar en oneerlijk opereert.

Sectoren die toch altijd al op de warme steun van kabinetten met VVD en CDA konden rekenen werden geen strobreed in de weg gelegd of kregen miljarden toegeschoven – ik noem slachthuizen en de luchtvaart – terwijl burgerrechten toch vaak vrij makkelijk aan de kant werden geschoven.

Er zouden geen beloningen voor gevaccineerden komen: dat was een harde verkiezingsbelofte van de VVD en het CDA.

Iedereen herinnert zich de minister-president die bij deze stelling tijdens het verkiezingsdebat van RTL 4 enthousiast op de rode knop sloeg.

En wat zien we: eerst de bioscoop, kroeg en restaurant en nu ook sportscholen- en verenigingen en musea: het zijn extraatjes – beloningen – alleen voor mensen die zich laten vaccineren.

De Kamer heeft de regering gevraagd gedragswetenschappers te betrekken bij het beleid. Het kabinet heeft niet naar deze wetenschappers geluisterd.

En dan verbaast het niet dat we afgelopen week konden lezen dat het vertrouwen van de Nederlanders in de overheid tot een dieptepunt is gedaald.

En juist het wantrouwen in de overheid is een reden voor mensen om zich niet te laten vaccineren.

Zien de minister-president en de minister van VWS dat ze hierin zelf een kwalijke rol in hebben gespeeld en vinden ze dat de stappen die ze nu zetten dat vertrouwen herstellen?

De Partij voor de Dieren denkt van niet.

Voorzitter,

Vorige week bij de begrotingsbehandeling Volksgezondheid sprak bijna elke fractie over het belang van een gezonde leefstijl, waar voldoende beweging een cruciaal onderdeel van is.

Het is in dat licht moeilijk uit te leggen dat volwassenen die naar de sportschool of sportveld willen dat mogelijk niet doen omdat ze een coronapas moeten tonen

Niet voor niks trekt de KNVB aan de bel en roept het kabinet op deze maatregel in te trekken.

De Partij voor de Dieren sluit zich daarbij aan.

Voorzitter,

Bij het vorige coronadebat was mijn fractie helder: doen alsof de coronapas de oplossing is, brengt ons verder van huis. Niet in de laatste plaats omdat het een tweedeling in de samenleving veroorzaakt.

En dat is precies wat we hebben zien gebeuren.

Mijn fractie zei: hou bestaande maatregelen nog even vol en zet in op het bereiken van groepen mensen die zich wel zouden willen laten vaccineren.

We zagen bij de briefing vanochtend dat bepaalde groepen in de grote steden oververtegenwoordigd zijn in de groep ongevaccineerden.

Het lukt dus nog steeds niet om mensen te bereiken in een taal die ze begrijpen en op een manier die ze vertrouwen, waardoor er clusters zijn ontstaan van mensen die zich misschien wel hadden willen laten vaccineren, maar dat om wat voor reden nog niet gedaan hebben.

Voorzitter,

In plaats dat het kabinet al het redelijke doet om mensen zonder drang en dwang zich vrijwillig te laten vaccineren, trekt het liever de kaart van de zondebokpolitiek.

Ongevaccineerden de schuld geven is een afleidingsmanoeuvre om het eigen falen te verbloemen.

In plaats van tweedeling in de samenleving te voorkomen – samen tegen corona – doet de minister van VWS het tegenovergestelde: hij zet patiënten tegen elkaar op.

Daarbij wekt het kabinet continu de indruk dat gevaccineerden veilig zijn, terwijl experts, waaronder de WHO, waarschuwen dat dat zeker niet het geval is.

Voorzitter,

Tot slot.

Er liggen nog plannen op de plank die mogelijk grondrechten raken, zoals mensen de mogelijkheid, om zich te laten testen, af te nemen en het uitbreiden van de coronapas naar ziekenhuisbezoek, school en werk.

De regering hoeft er niet op te rekenen dat de Partij voor de Dieren dat soort maatregelen steunt.

Wij verwijten het kabinet bovendien dat er nog geen enkele aanpak is om toekomstige pandemieën te voorkomen.

Terwijl wetenschappers waarschuwen dat ook de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit voor nieuwe pandemieën zullen zorgen, horen we vanuit het kabinet alleen maar woorden, maar blijft het stil als het om de daden gaat.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan aan Begroting Infrastuctuur en Waterstaat 2022

Lees verder

Stemverklaring Van Esch over het afkeuren en wantrouwen van de coronastrategie van het kabinet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer