Stem­ver­klaring Teunissen over een kritische opstelling bij voor­stellen die grote gevolgen kunnen hebben voor de gebouwde omgeving


3 november 2021

Voorzitter,

Deze motie[1] vraagt om uiterst kritisch te zijn wanneer het voorstel van de EU komt om de gebouwde omgeving te verduurzamen.

De Partij voor de Dieren is het eens met de indieners dat altijd kritisch naar voorstellen uit de EU moet worden gekeken, waarbij de verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de nationale overheid gerespecteerd moet worden.

De gebouwde omgeving is typisch een nationale bevoegdheid waar je de EU niet voor nodig zou moeten hebben. Het is dan ook een schande dat het kabinet nu niet zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en mensen helpt met het duurzaam, comfortabel en betaalbaar maken van hun huis. Dat had allang moeten gebeuren en een EU-voorstel mag niet als excuus worden gebruikt om zelf niets te doen.

Wij zullen daarom dit EU-voorstel voor de gebouwde omgeving kritisch beoordelen op subsidiariteit, maar deze motie straalt zodanig uit dat er niets hoeft te gebeuren aan de gebouwde omgeving, dat is niet in het belang van een leefbare wereld, en daarom geen steun voor de motie.

Dank u wel.

[1] Motie Stoffer/Eerdmans over een kritische opstelling bij voorstellen die grote gevolgen kunnen hebben voor de gebouwde omgeving