Bijdrage Van Raan aan Begroting Infrastuctuur en Water­staat 2022


3 november 2021

Voorzitter,

Twee onderwerpen:

Asfalt en vliegvelden.

We hebben het Brede Welvaartbegrip omarmt als Kamer en het voordeel daarvan is dat je meteen ziet dat die sectoren zich niet ‘gewoon’ gedragen. Wanneer luchtvaart een gewone sector was dan kon het nooit ongestraft 11 Mton CO2 per jaar blijven uitstoten, 80 megaton tot 2030, het is niet ‘gewoon’.

Het is roekeloos.

Meer asfalt neerleggen ten tijde van een klimaatcrisis is niet gewoon.

Dat is roekeloos.

De natuur omzagen en platwalsen dat is niet gewoon ten tijde van een biodiversiteitscrisis.

Het is roekeloos.

Over asfalt:

Kan de minister voor elk van de volgende bezwaren aangeven waarom volgens haar meer asfalt wel verstandig zou zijn?

Dus waarom is het verstandig voor de klimaatcrisis? Waarom is het verstandig voor de biodiversiteitscrisis, de gezondheidseffecten, de gigantische kosten, de ontbrekende noodzaak – we gaan tenslotte meer thuiswerken en we kunnen niet alle fossiele auto’s 1-op-1 vervangen door elektrische.

Hoe past nog meer asfalt binnen deze lijst van bezwaren In het licht van de Brede Welvaart. Naar de effecten in het hier en nu en in het later en elders. Graag een reactie. Mag ook schriftelijk. En qua stikstofberekeningen bij projecten:

Als deze minister vasthoudt aan de 5 km grens gaat ze nat bij de rechter. Houdt ze vast aan de 25km dan lijkt me de gereserveerde stikstofruimte onvoldoende. Kan de minister deze spagaat toelichten?

Dan de luchtvaartsector, die volstrekt onverantwoord omgaat met onze planeet, met volop steun van dit kabinet.
Een paar jaar geleden leek hier groei nog vanzelfsprekend, nu zien steeds meer mensen in dat krimp pure noodzaak is. Wat dat echt betekent moet alleen nog doordringen.

Het besef dat een luchtvaartsector binnen de grenzen van het klimaat, leefomgeving en veiligheid betekent dat Lelystad Airport niet open kan.

Het besef dat de luchtvaartsector tonnen CO2 steelt uit andere sectoren. De boeren zullen nog meer stikstof moeten reduceren omdat de luchtvaart maar door gaat. Wanneer worden zij wakker?

Tot slot, ook de internationale luchtvaart leeft nog in fantasieland.

Ik licht dat graag toe:

Volgend jaar is de 3-jaarlijkse internationale luchtvaart top en Nederland heeft daar een invloedrijke positie. Ik wil weten van deze minister wat de inzet daar gaat worden. Want vorige week gaf zij het verontrustende antwoord dat meer actie ‘onnodig zou zijn’.

En ik wil de minister meegeven wat de inzet zou moeten zijn. Een specifiek punt.

In het verdrag uit 1944 staat nog altijd dat het doel van ICAO is om de internationale luchtvaart te laten groeien. Al het beleid wordt dus getoetst aan dit doel. Maar we weten allemaal dat automatische groei misschien in 1944 een goed idee was maar dit in 2021 echt niet meer het geval is. Met ~13.000 vliegtuigen die op elk moment 24/7 in de lucht hangen…

Dus daarom wil ik de minister vragen zich hard te maken dat deze passage, die de groei als automatisch doel vastlegt, uit het verdrag van Chicago geschrapt gaat worden.

Interessant voor jou

Stemverklaring Teunissen over een kritische opstelling bij voorstellen die grote gevolgen kunnen hebben voor de gebouwde omgeving

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan debat over ontwikkelingen rondom het coronavirus

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer