Inbreng Verslag Wijziging Wet Bescherming Antarctica


13 oktober 2011

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel ter implementatie van het internationale Verdrag inzake Antarctica. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vinden het van groot belang dat Antarctica zijn ongerepte karakter behoudt en dat de menselijke aanwezigheid geen nadelige invloed heeft op de natuur, het milieu en de wilde dieren. Antarctica is één van de laatste ongerepte plaatsen op aarde, maar raakt steeds meer in trek bij toeristen. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vrezen voor aantasting van het waardevolle gebied. Zij juichen het toe dat de bescherming van het Antarctisch gebied wordt uitgebreid. Zij willen graag nog enkele vragen stellen over het voorliggende wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hechten groot belang aan een strikte bescherming van Antarctica, en zouden graag zien dat er niet onnodig mensen aan land gaan in dit gebied. Is dit ook de inzet van de regering in deze? Kan de regering toelichten welke extra effect ter bescherming van het kwetsbare Antarctisch gebied er van deze verdrags- en wetswijziging uitgaat? Graag krijgen de leden ook inzicht in de Nederlandse inzet bij de totstandkoming van de nieuwe maatregelen in het Verdrag. Nederland is immers een consultatieve partij in deze. Wat was de concrete inzet van Nederland tijdens de onderhandelingen? Heeft de regering haar inzet kunnen verwezenlijken? Op welke punten is dat wel en op welke punten is dat niet gelukt? Op welke wijze wordt en nu, na deze verdragswijziging, weer verder gewerkt aan een uitgebreidere bescherming van Antarctica? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren menen dat het aantal cruisetochten naar dit kwetsbare gebied nog steeds toeneemt, kan de regering dat bevestigen? Graag ontvangen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren een overzicht van aantallen toeristen en anderen die het gebied sinds 2009 hebben bezocht. Wordt er momenteel al onderhandeld over wat er na 2048 gedaan mag worden met de minerale hulpbronnen in Antarctica, aangezien het verbod op het winnen ervan dan afloopt? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen de regering zich nu al in te zetten op een verlening van dit verbod, is zij hiertoe bereid? In hoeverre worden er activiteiten op en rond Antarctica ondernomen door landen die geen deelnemen aan het protocol? In 2009 is er bepaald dat schepen met meer 500 passagiers niet meer aan land mogen, is er zicht op de naleving van deze afspraak? De regering heeft eerder aangegeven dat er ook onderhandeld werd over een verbod op de bouw van permanente toeristische faciliteiten op Antarctica, maar dat daar op dat moment nog geen overeenstemming bereikt kon worden. Is er nog voortgang te melden op dit punt? Zet de regering zich hier actief voor in? Niet alle EU-lidstaten is aangesloten bij het verdrag van Antarctica, kan de regering aangeven welke lidstaten dat zijn? Is de regering bereid deze lidstaten op te roepen zich hier wel bij aan te sluiten?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben ook nog enkele specifieke vragen over het wetsvoorstel. Wat wordt er precies verstaan onder redelijke preventieve maatregelen, die de organisator in ieder geval moet treffen gericht op het verminderen van risico’s voor het milieu? De indicatieve lijst lijkt wat beperkt om hier goed inzicht in te krijgen. Wat moet er in het verplichte rampenplan zijn opgenomen, en hoe en door wie wordt dit getoetst? Waarom wordt de rapportage over de implementatie van het Protocol voortaan maar eens in de twee jaar aan de Kamer gestuurd? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vinden dit niet voldoende en vragen de regering van dit voornemen af te zien. Met de verdrags- en wetswijziging is een eerste stap gezet naar een regels en procedures over aansprakelijkheid voor milieubedreigingen in het Antarctisch gebied. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn hier blij mee maar willen dat dit nog beter geregeld wordt. Kan de regering aangeven welke inspanningen zij hiervoor verricht?

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO Bouwbesluit 2012 (brandveiligheid stallen)

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO vergunningverlening voor de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer