Inbreng Verslag Raming 2012


18 mei 2011

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren danken het Presidium voor het opstellen van de Raming der voor de Tweede Kamer in 2012 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten. In het kader van de Raming hebben de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren een aantal vragen, in het bijzonder over het duurzaamheidsbeleid van het Tweede Kamerapparaat.

In 2008 reeds is een motie aangenomen die het Presidium verzoekt aan te sluiten het streven van de rijksoverheid om in 2010 100% duurzaam in te kopen en een duurzaamheidsbeleid op te stellen waarin concrete doelstellingen worden geformuleerd ten aan zien van de inkoop van biologische producten en de transitie naar duurzame plantaardige en dierlijke eiwitten.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zouden graag van het Presidium vernemen hoe, twee-en-een-half jaar later, het duurzaamheidsbeleid voor het Tweede Kamerapparaat vorm gekregen heeft. Welke concrete doelstellingen zijn geformuleerd ten aanzien van de inkoop van biologische producten en de transitie naar duurzame plantaardige en dierlijke eiwitten? In welke mate zijn deze doelstellingen behaald? Als deze doelstellingen niet volledig behaald zijn, waarom niet? Hoe gaat het Presidium ervoor zorgen dat deze alsnog behaald worden? Als de doelstellingen wel behaald zijn, formuleer het Presidium dan nieuwe doelstellingen om uiteindelijk te komen tot 100% duurzaam inkopen?

Welke concrete resultaten van het duurzaamheidsbeleid zijn terug te zien in de Tweede Kamerrestaurants en de overige catering binnen de Tweede Kamerorganisatie, zoals de koffie-automaten, de vergaderlunches en straks de koffiecorner? Zoals bekend dragen vegetarische producten in sterke mate bij aan de verduurzaming van voeding. In hoeverre is daar extra aandacht voor gekomen? Welk aandeel van het aanbod binnen de Kamerrestaurants bestaat uit vegetarische gerechten? Welk aandeel van het aanbod binnen de Kamerrestaurants bestaat uit biologische gerechten? In welke mate zijn vegetarische en biologische producten beschikbaar op de dagen dat de Kamer niet vergadert, als het Pleinrestaurant op de eerste verdieping gesloten is? En in welke mate zijn er biologische producten beschikbaar tijdens vergaderlunches en in de koffie-automaten in de rest van het Kamergebouw?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren van mening dat duidelijk moet zijn of en in welke mate de aangeboden producten biologisch zijn. Is het Presidium het daarmee eens? Is het Presidium het bijvoorbeeld met de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat cappuccino van biologische koffie met niet-biologische melk niet aangeduid mag worden als een biologisch product - maar als een product gemaakt van biologische koffiebonen? Zijn er richtlijnen voor welke producten als biologisch geduid worden?

Tenslotte zouden de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren graag weten of het Presidium idee├źn heeft over hoe de Tweede Kamerorganisatie minder afhankelijk kan worden van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de Tweede Kamergebouwen. Is het Presidium bereid om een onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe te starten?