Inbreng Van Raan bij wets­voorstel Wijziging van de Wet vlieg­be­lasting


26 november 2020

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennis genomen van de stukken en hebben daarover de nodige kritische vragen en opmerkingen. Deze leden stellen vast dat dit kabinet een dikke onvoldoende scoort voor haar klimaatinspanningen.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie pleiten al jaren voor een flinke krimp van de luchtvaart om de sector binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te brengen. De reeks belastingvrijstellingen voor de luchtvaartsector is volledig in strijd met het principe dat de vervuiler dient te betalen. Toen het kabinet met het voorstel kwam voor een vliegtaks, bleek dat het om een zeer magere variant ging. In diverse Europese landen is er sprake van een hogere vliegbelasting. Erkent de staatssecretaris dat de vliegtaks voor passagiers zo laag is dat het maar zeer de vraag is hoeveel mensen hierdoor daadwerkelijk zullen besluiten om het vliegtuig een keertje over te slaan? Zo nee, waarom niet?

Ook de vrachtbelasting stelde niet veel voor. Onder druk van de sector heeft het kabinet desondanks besloten om die vrachtbelasting helemaal te schrappen. Zo komen we er niet.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben bij de behandeling van de vliegtaks via een aantal amendementen concrete reparatievoorstellen voor gedaan om te voorkomen dat de vliegtaks een lege huls zal worden.[1] [2] Ook wezen deze leden op een maas in de wet waardoor de vrachttaks ontdoken zou kunnen worden maar, in plaats van deze maas in de wet te dichten, heeft de regering er voor gekozen om de heffing helemaal te schrappen. Overtuigende argumentering ontbreekt.

Heeft de staatssecretaris het artikel ’Banen’ als valse schaamlap voor distributiecentra en (lucht)havens gelezen van 3 november in Follow the Money[3], waarin de kwaliteit van de onderzoeksconclusies over de economische gevolgen van de vrachttaks, waar het besluit van het kabinet op gebaseerd is, sterk in twijfel worden getrokken? Wat is zijn reactie hierop?

Is de staatssecretaris bereid om het besluit om de vrachttaks in te trekken te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

Erkent de staatssecretaris dat er veel meer geld valt op te halen dan de 200 miljoen die nu moet voortvloeien uit dit wetsvoorstel?

Erkent de staatssecretaris dat ze hiermee nalatig blijft in het genereren van geld dat geïnvesteerd zou kunnen worden in duurzame vormen van vervoer? Zo nee, waarom niet?

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie stellen dat deze regering ernstig tekort schiet in haar klimaatinspanningen, wat o.a. blijkt uit de ontoereikende belastingmaatregelen. Naast de geflopte vliegtaks, blijkt bijvoorbeeld ook de door het kabinet voorgestelde CO2-heffing de komende jaren nagenoeg geen enkel effect te hebben. Een lege heffing invoeren kunnen we allemaal.

Erkent de staatssecretaris dat dit soort fopheffingen weinig meer te maken hebben met het effectief vergroenen van het belastingstelsel? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-van-raan-aanscherping-vliegtaks-hogere-belasting-voor-priv%C3%A9jets

[2] https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-snels-van-raan-schrap-de-uitzondering-op-de-vliegtaks-voor-transferpassagiers

[3] https://www.ftm.nl/artikelen/banen-valse-schaamlap-distributiecentra-luchthavens?share=kR6qKAgJcdloJaVuJC45UqfLSauCK4PsSjkMVLzNL5Fl650ju7g0%2BAGBrzBeWA%3D%3D

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan over vliegveiligheid

Lees verder

Bijdrage Wassenberg aan begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer