Inbreng Schrif­telijk Overleg Landbouw en Visse­rijraad 11 en 12 mei


28 april 2015

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van het rapport dat de Wetenschappelijke Adviesraad voor Landbouwbeleid onlangs heeft gepubliceerd (Bron: http://www.bmel.de/DE/Ministerium/Organisation/Beiraete/_Texte/AgrBeirGutachtenNutztierhaltung.html). In dit rapport wordt aangegeven dat de geldende standaardeisen aan het dierenwelzijn in Duitsland moeten worden opgeschroefd met als doelstelling ze naar het niveau te brengen van bijvoorbeeld die van de biologische landbouw. De leden van de fractie van de PvdD willen graag een reactie van de Staatssecretaris van Economische Zaken op dit rapport waarbij ze ingaat op de uitspraken van het de Wetenschappelijke Adviesraad dat het huidige intensieve veehouderijsysteem niet houdbaar is, het opschroeven van dierenwelzijnseisen naar bijvoorbeeld die van de biologische landbouw en het advies van de Wetenschappelijke Adviesraad om een prijsverhoging voor consumenten in te voeren.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng Schriftelijk Overleg Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021

Lees verder

Bijdrage Ouwehand Debat Rapport Onderzoeksraad Voor Veiligheid over het "gasgebouw" - Gaswinning Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer