Inbreng Feite­lijke Vragen over het legkip­pen­be­sluit


20 september 2010

1 Hoe verhoudt het systeem van de verrijkte kooi zich met uw toekomstvisie op de veehouderij voor 2023, waarbij uit moet worden gegaan van het natuurlijk gedrag van dieren?
2 Hoeveel legkippenbedrijven zijn er in Nederland en hoeveel daarvan hebben het systeem van de verrijkte kooi danwel koloniehuisvesting?
3 Hoeveel leghennetjes overlijden er jaarlijks vroegtijdig door ziekte, pikkerij en vangstmethode?
4 In de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel wet dieren geeft u aan dat u de pluimveesector de gelegenheid geeft om voor eind 2011 zelf te bewerkstelligen dat snavelkappen niet langer nodig is. Kunt u aangeven welke stappen door de sector reeds ondernomen zijn om snavelkappen te voorkomen?
5 Hoe verhoudt uw voornemen om het aan de sector zelf over te laten om voor eind 2011 te bewerkstelligen dat het snavelkappen niet meer voorkomt met het feit dat per 1 september 2011 het verbod op snavelkappen ingaat?
6 Hoe bent u van plan dit verbod te gaan handhaven?