Bijdrage Wassenberg AO NVWA 2e termijn 23 juni 2016


23 juni 2016

Voorzitter, laten we even kijken naar het belang van een sterke voedselwaakhond.

In 2013 zei directeur Opperhuizen van het bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering van de NVWA dat verschillende bedrijven in de vleesketen, inclusief de handel, geen verantwoordelijkheid nemen voor de voedselveiligheid.

Voedselschandalen zijn geen incidenten meer, zegt Dirk Duijzer, directeur Coöperatie en Duurzaamheid bij de Rabobank.

Voorzitter, dit vraagt om een sterke voedselwaakhond die afrekent met wangedrag. In mijn eerste termijn stelde ik al dat de NVWA kapot is bezuinigd en geen verdere bezuinigingen meer aankan. Ik heb daarop nog geen reactie gekregen.

PWC concludeert dat het beschikbare budget nu al volstrekt ontoereikend is om de voorgeschreven toezichtstaken uit te voeren. En als we kijken naar de langetermijn financiering, blijkt dat nòg verder bezuinigd gaat worden: vanaf 2019 moet de NVWA met bijna 8 miljoen euro per jaar minder doen dan nu.

De Algemene Rekenkamer heeft in 2013 opgemerkt dat de bezuiniging op de NVWA in de jaren daarvoor onwerkbaar is gebleken. Nieuwe toezichtmethoden die minder geld zouden kosten, zoals risicogericht toezicht leveren geen verdere besparing op, stelt de Rekenkamer. Toch kiest de staatssecretaris opnieuw de weg van verdere efficiëntie en besparing.

De NVWA wordt verder afgeknepen. En de risico’s – het is te lezen in de brief van de staatssecretaris van 27 mei – moeten we aanvaarden!!!

Voorzitter, de Partij voor de Dieren aanvaardt deze risico’s niet. Burgers en ondernemers hebben recht op adequaat toezicht en handhaving en het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om dat te bieden. Te lang is ingezet op een beleid waar bezuinigingen, efficiency en een kleinere NVWA de speerpunten waren. Ik vraag het kabinet om een nieuwe ambitie voor de NVWA te formuleren waarin “voedselveiligheid”, “volksgezondheid” en “dierenwelzijn” de kernwoorden zijn en om te investeren in plaats van te bezuinigen. Ik zal hier in het VAO een motie over indienen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg AO L&Vraad 27 en 28 juni 2016

Lees verder

Bijdrage Frank Wassenberg Nota-overleg Europese Raad 28-06-2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer