Bijdrage Wassenberg aan debat over de visserij en tuinders


7 juli 2022

Voorzitter, ik ken het laatste-dag-voor-het reces regime en ik weet dat u mij vraagt kort te zijn, maar ik heb mijn twee minuten helaas ten volle nodig. Vanwege verplichtingen in de plenaire zaal kon ik gisteren niet aanwezig zijn gedurende het hele debat, maar ik heb het teruggeluisterd en niet al mijn vragen aan de minister zijn beantwoord. Dat vind ik jammer, want ik stelde die vragen niet voor niets. Ik stel ze daarom opnieuw.

Ik hoor graag van de minister zijn antwoord op deze eenvoudige vraag: hoe verdedigt hij dat er in tijden van de klimaatcrisis en grote zorgen over de leveringszekerheid van aardgas nog stééds rozen en chrysanten gekweekt worden op aardgas? Dat is toch niet uit te leggen? Vind de minister niet dat dat moet stoppen?

En wat gaat de minister doen om ondernemers te ondersteunen bij het omvormen naar een echt duurzame bedrijfsvoering, namelijk voedselproductie in onverwarmde kassen?

Kan de minister ook antwoord geven op mijn vraag over de visserij? Onderzoek laat zien dat bodemberoerende visserij mondiaal net zoveel CO2 uitstoot als de luchtvaart. Is de minister het er mee eens dat het tegenstrijdig beleid is om bijna 200 miljoen uit het Klimaatfonds te halen om dóór te gaan met bodemberoerende visserij en dus CO2-uitstoot?

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan aan Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelates en het BES-fonds over 2021

Lees verder

Schriftelijke inbreng over staatsdeelnemingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer