Schrif­te­lijke inbreng over staats­deel­ne­mingen


7 juli 2022

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie zijn van mening dat staats- en beleidsdeelnemingen een voorbeeldfunctie zouden moeten hebben op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor de leden van de Partij voor de Dieren-fractie zijn MVO-schendingen door staats- en beleidsdeelnemingen, zoals het faciliteren van belastingontwijking door KLM, het opereren zonder de juiste vergunningen door Schiphol, het verdiepen van de klimaatcrisis door Bonaire Brandstof Terminals B.V., en de grove mensenrechtenschendingen die mogelijk worden gemaakt door FMO, onacceptabel. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vinden het teleurstellend dat de Kamer over MVO-kwesties, waaronder bovengenoemde, onvoldoende geïnformeerd wordt via de jaarverslagen. Volgens hen kan dit omdat het op dit moment mogelijk is om te shoppen tussen Sustainable Development Goals (SDG’s). De manier waarop staats- en beleidsdeelnemingen over hun MVO-beleid mogen rapporteren laat te veel ruimte voor greenwashing. Deelnemingen kunnen besluiten om SDG’s waar zij niet goed op scoren, buiten beschouwing te laten. Juist de jaarverslagen zijn volgens de leden van de Partij voor de Dieren-fractie een logische plek waar integraal overzicht op de voortgang op het gebied van MVO gecreëerd kan worden. Is de minister het ermee eens dat de SDG’s alleen kunnen werken als ze allemaal tegelijk in acht worden genomen? Zo ja, is ze bereid om een integraal MVO-beeld verplicht te stellen in rapportages, om greenwashing tegen te gaan? De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen zich daarnaast af wat er is gebeurd met de toezegging die de minister deed tijdens het commissiedebat Staatsdeelnemingen in januari. Zij gaf aan dat zij zou kijken hoe het mogelijk is om, in het kader van beleidscongruentie, MVO-rapportage in de jaarverslagen ook verplicht te stellen voor beleidsdeelnemingen, net zoals dat nu ook voor staatsdeelnemingen is geregeld. Hoewel de vakministers over de beleidsdeelnemingen gaan kan juist de minister van Financiën, door MVO-rapportage verplicht te stellen, zorgen voor ontkokering, rijksbrede vooruitgang op het gebied van MVO, en goed en gemakkelijk overzicht voor de Tweede Kamer. In de vooruitblik op het beheer en in de nota over het nieuwe deelnemingenbeleid wordt gesproken over ‘deelnemingen’. Worden hier nog steeds alleen de staatsdeelnemingen bedoeld of betekent dit dat het MVO-rapportagebeleid vanaf het volgende jaarverslag ook geldt voor beleidsdeelnemingen?

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg aan debat over de visserij en tuinders

Lees verder

Schriftelijke inbreng over Appreciatie REPowerEU

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer