Bijdrage Van Esch aan coro­n­adebat


22 april 2021

Voorzitter, door de hoge druk op de zorg, de onzekerheid over de prognoses en het feit dat het grootste deel van de bevolking nog niet beschermd is tegen het virus, zijn de versoepelingen een behoorlijk spannende stap.

Wij maken ons zorgen dat met die aangekondigde versoepelingen jonge mensen nu meer risico zullen lopen ernstig ziek te worden of langdurige covid-klachten te ontwikkelen. Het kabinet moet toch erkennen, dat we met dergelijk hoge besmettingsaantallen een gok wagen?

Tegelijkertijd zien we dat de samenleving naar adem snakt, de mentale en sociale gevolgen van de lockdown zijn enorm.

Het is goed dat het kabinet zich daar rekenschap van geeft. Het kabinet ziet ruimte om de terrassen en de detailhandel te openen, maar scholieren en studenten gaan nog altijd maar één dag in de week naar school. Is het kabinet bereid het onderwijs zo snel mogelijk meer ruimte te geven? En kan het kabinet nog eens heel goed kijken naar de mogelijkheid om sport en cultuur in het openingsplan naar voren te halen?

Voorzitter, de Kamer heeft het afgelopen jaar vaak gevraagd om met testen voor toegang meer mogelijk te maken. De afspraak met de Kamer was wel: kleinschalig en experimenteel. Wat ons betreft passen evenementen met duizenden mensen daar in deze fase niet bij. Bovendien zijn er een hoop vragen over de wetenschappelijke waarde en de transparantie. Ook wij zijn bang voor een tweedeling in de samenleving doordat testen 7,50 per persoon gaat kosten. Erkent de minister deze problemen? Het geeft helaas weinig vertrouwen in het proces rondom testbewijzen, een ingrijpende wet die de minister van VWS in één week even door de Kamer wilde jassen. Niet fraai.

Voorzitter, Nederland heeft een kabinet nodig dat er alles aan doet om de klimaat- en biodiversiteitscrisis op te lossen.

VN-chef Guterres zei het deze week: de wereld staat op de rand van de afgrond door klimaatverandering. De coronacrisis heeft daar niets aan veranderd, sterker nog, de uitstoot zal in een rap tempo gaan stijgen, blijkt uit een nieuw rapport. Het verlies van de natuur en de verwoesting van het leven in de oceanen verstoort de ecosystemen waar we van afhankelijk zijn. Zolang de veehouderij in zijn huidige omvang en vorm blijft bestaan kan op ieder moment een nieuwe pandemie uitbreken. ls we dit moment niet gebruiken om de koers radicaal te wijzigen, zal de ontwrichting die corona veroorzaakt heeft slechts een voorproefje zijn van wat ons nog te wachten staat.

Groen herstel is onze grootste kans om de doelen uit het Parijsakkoord nog te halen. We bungelen onderaan het lijstje qua groene investeringen, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Oxford. 66 miljard euro gaf het kabinet al uit aan coronasteun, kan de minister-president vertellen hoeveel hij denkt dat daarvan als groen en duurzaam gekwalificeerd kan worden?

Dit kabinet heeft het afgelopen jaar rucksichtslos fossiele vervuilers als Tata Steel en KLM gesteund, maakte geld over om in opspraak geraakte vleesfabrikanten in de benen te houden en gaf een afscheidscadeau aan de bontfokkers. Cruciale sectoren zoals de zorg, het onderwijs moeten het doen met de kruimels. Zelfs de zorgbonus werd dit kabinet te duur. Het is tijd voor andere keuzes.

Stop met het steunen van fossiele vervuilers, investeer in de groene economie en start vandaag nog met het waarderen van cruciale sectoren.

Voorzitter, ik vraag de minister-president of hij bereid is eindelijk duurzaamheidseisen te gaan stellen aan de coronasteun. Dankuwel.