Bijdrage Van Esch aan coro­n­a­debat


24 maart 2021

Het virus laat ons voorlopig nog niet los. De besmettingen en ziekenhuisopnames stijgen. Het kabinet heeft terecht aandacht voor deze realiteit. Tegelijk zien we door de langdurige lockdown de hoge druk op de samenleving. Is het reëel te verwachten dat mensen zich nog twee maanden aan alle regels zullen houden?

Mijn fractie mist nog steeds die bredere afweging waarbij ook wordt nagedacht over het effect van de maatregelen op het gedrag van mensen. We zien nu al dat steeds meer mensen de randjes opzoeken. Hoe kunnen we het opvolgen van de regels aantrekkelijker maken als er zo weinig perspectief is?

Voorzitter, het hoger onderwijs. Het kabinet vindt één dag in de week fysiek les nog steeds niet aan de orde. Studenten mogen dus wel naar de Action, maar niet naar college. Dit soort keuzes blijven de Partij voor de Dieren verbazen. Wij roepen het kabinet nogmaals op één dag fysiek les vanaf vandaag toe te staan.

De vaccinatiestrategie. We horen experts zeggen dat de lockdown misschien kan worden verkort als we flink sneller vrijwillig gaan vaccineren, bijvoorbeeld door mensen voorlopig 1 prik te geven. In andere landen zien we dat dit heeft geleid tot een stuk minder ziekenhuisopnames. Is het kabinet bereid nog eens heel kritisch te kijken naar de Nederlandse strategie en de mogelijkheden om de voorraad sneller weg te prikken?

Voorzitter, gisteren kwam uit onderzoek naar voren dat de gezondheidskloof tussen arm en rijk groter geworden is tijdens deze crisis. Vooral mensen met een lager inkomen lopen meer risico om besmet te raken en te overlijden. Ook ging deze groep tijdens de coronacrisis minder bewegen, terwijl juist dit deel van de bevolking al een slechtere algehele gezondheid heeft. Gezondheidsbevordering is belangrijker dan ooit, juist ook om ongelijkheid aan te pakken. Er wordt nu eindelijk extra geld uitgetrokken (60 miljoen euro) om bestaande initiatieven te ondersteunen, wat niet verkeerd is, maar die bronaanpak ontbreekt. Wanneer gaat het kabinet voorbij deze crisis kijken en de volksgezondheid op de lange termijn echt beschermen?

Voorzitter, de NVWA constateerde twee weken geleden voor de zoveelste keer dat de corona-richtlijnen in slachthuizen niet meer worden nageleefd en dat medewerkers een groot risico lopen op infectie. Resultaat: de coronabesmettingen in slachthuizen lopen weer op. Er is op dit moment zelfs één slachthuis met minstens 32 besmettingen. De NVWA schreef ook dat er vanaf nu zal worden opgetreden bij overtreding. Vanaf nu. Voorzitter, wat gebeurde er dan tot nu toe? De Kamer heeft bij herhaling opgeroepen om af te dwingen dat de richtlijnen worden nageleefd. Hoe is het mogelijk dat er weer een uitbraak is in deze sector?

Grijp in.

En voer onze motie uit die opriep om een meldplicht in te stellen voor bedrijven met een COVID-19 cluster.

Voorzitter, tot slot. Ziekteverwekkende schimmels raken resistent tegen medicatie omdat de sierteelt deze stof gebruikt als landbouwgif om de schimmel te bestrijden. En dat is levensgevaarlijk, op de Intensive Care heeft een patiënt met resistentie 80% kans om eraan te overlijden. De Kamer heeft het kabinet al opgeroepen het landbouwgif wat die resistentie veroorzaakt zo snel mogelijk van de markt te halen. Toch stemt de minister van LNV vandaag in een Europees overleg vóór de verlenging van de toelating van één van die stoffen als landbouwgif. Ik wil graag weten van de minister voor Medische Zorg wat ze ervan vindt dat haar collega van LNV dergelijke risico’s neemt met de volksgezondheid.

Voorzitter, dankuwel.

Interessant voor jou

Schriftelijke inbreng over de Landbouw- en Visse­rijraad van 22-23 maart

Lees verder

Bijdrage Ouwehand aan debat over Omtzigt-notitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer