Bijdrage Thieme Debat uitkomsten overleg Bed-Bad-Brood-regeling


30 april 2015

Voorzitter. Negen dagen lang ruzieden PvdA en VVD over de meest elementaire zorg die een beschaafde samenleving kan bieden aan mensen, aan vluchtelingen. Geef ons heden ons bed, bad en brood, vragen de vluchtelingen. De PvdA zou wel willen, maar durft niet. Want als je met de VVD regeert, gaat het al snel over de aanzuigende werking die daarvan uit zou kunnen gaan.

Dus werd er dagenlang, nachtenlang onderhandeld over de vraag of het bad halfvol of halfleeg moest. Of het ging over ver van ons bed problemen, of over een gespreid bedje voor uitgeprocedeerde asielzoekers die het best te vergelijken zijn met Holleeder. Voorzitter, als je het niet gehoord had, zou je het niet geloven dat de fractievoorzitter van de grootste regeringspartij in dit land zulke vergelijkingen zou kunnen maken. Maar echt, we hoeven nergens meer van op te kijken.

Dit is een debat van angst en angstreductie. De ene partij durft, uit angst voor electorale concurrentie op rechts vluchtelingen geen elementaire basisvoorzieningen te verschaffen. En de andere partij durft de solidariteitsgedachte niet helemaal overboord te zetten uit angst voor electorale concurrentie op links. Ziedaar de totale machteloosheid van een coalitie van water en vuur.

Voorzitter, er is niet zozeer sprake van een aanzuigende werking, maar vooral van een aanduwende werking. Honger, droogte, klimaatverandering met als gevolg conflicten en oorlog, zorgen ervoor dat mensen massaal op drift raken.
We kunnen honger niet zien als een ver-van-ons-bord probleem. We kunnen oorlog in het Midden Oosten niet zien als een ver-van-onze-benzinetank probleem.

We kunnen het verdrinken van vluchtelingen niet zien als een ver-van-ons-bad probleem.

Niet de mensen die huis en haard ontvluchten zijn de gelukzoekers.
Maar de mensen die ver van huis naar olie boren. Sperziebonen halen uit arme landen waar droogte heerst. Die regenwouden kappen om veevoer te verbouwen. Dát zijn de gelukzoekers.
ónze gelukzoekers, die ervoor zorgen dat wij consumeren alsof we vier aardbollen tot onze beschikking zouden hebben. Waarvan elk schoolkind weet dat dat een wel zeer naïeve gedachte is.

Het is een gotspe om te klagen over mensen die vragen om bed, bad en brood, zolang we niet onder ogen willen zien dat onze welvaart steunt op de schouders van de allerzwaksten en op de voorraden van toekomstige generaties.

Voorzitter, asielregelingen zijn nooit waterdicht. Maar de simplistische kijk dat een uitgeprocedeerde asielzoeker gewoon terug moet naar huis, ook als dat huis niet bestaat, ook als dat huis in een brandhaard van oorlog, honger en onderdrukking staat, ook als wij zelf een rol spelen in het ontstaan van die honger en oorlogen – voorzitter, dat is ronduit beschamend. Er zijn vluchtelingen zonder identiteitsbewijs leven omdat hun land al jaren in een complete chaos verkeert en er geen regering is. Mensen die tijdens de oorlog geboren zijn en daarom geen geboorteakte hebben. Die vluchtelingen kúnnen helemaal niet terug. En het is nog maar de vraag of deze mensen van dit kabinet basale noodhulp gaan krijgen. Gemeenten vinden het akkoord niet werkbaar en onwenselijk. Sterker nog, ze zeggen dat de asielzoekers door dit akkoord juist sneller in de illegaliteit zullen verdwijnen. Graag een reactie van het kabinet hierop.

Voorzitter. De asielproblematiek hangt nauw samen met ons buitenlandbeleid. En met het feit dat er ons gedragen als gelukszoekers in andere landen en meer consumeren dan de aarde aankan: Voedselschaarste, droogte, ontbossing. Ze zorgen voor conflicten, oorlogen en vluchtelingenstromen.
Laten we ónze rol in het destabiliseren van de wereld en het klimaat serieus nemen. Dat verdient een debat op zichzelf. In dat kader ben ik voorts van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Dank u wel.