Bijdrage Thieme Debat over de sluiting van belas­ting­kan­toren en de brieven ter zake van de staats­se­cre­taris van Financiën


20 december 2012

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Voorzitter,
Toen staatssecretaris Bijlhout na enkele uren aftrad, was dat niet omdat ze lid geweest was van de burgermilities van Desi Bouterse, maar omdat ze daarover onjuiste informatie verstrekt had. Het verstrekken van die verkeerde informatie was een politieke doodzonde. Vandaag staat vast dat de staatssecretaris van Financiën eveneens verkeerde informatie verstrekte over de financiering van zijn persoonlijke verkiezingscampagne, en de betrokkenheid daarbij van personen die van corruptie verdacht worden.

De manier waarop de VVD haar verkiezingscampagnes financiert, is “bijzonder intransparant” en zelfs “riskant”. Dat zei voormalig partijvoorzitter Bas Eenhoorn op 12 augustus in NRC Handelsblad. Steen des aanstoots voor Eenhoorn was dat de ongeveer vijftien nationale en lokale (vrienden-)stichtingen die de VVD heeft opgericht maar beperkt doorzichtig zijn. Ze leggen geen publieke verantwoording af over hun financiën en donateurs.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is geen tegenstander van grote reclameboodschappen in verkiezingstijd, sterker nog, we hebben het record van de grootste verkiezingsuiting aller tijden, ingezaaid in een akker in handen, maar we vinden het wel noodzakelijk dat er volkomen transparantie is over de financiering van campagnes. Verkiezingen mogen niet gekocht worden, politici mogen niet te koop zijn.

Niet voor niets leggen ambtsdragers in ons land de eed of gelofte af waarin zijn zweren, verklaren of beloven dat we om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.
Daar mag geen enkele onduidelijkheid over ontstaan, en die onduidelijkheid is helaas wel ontstaan in de kwestie waarover we vandaag spreken.
Het staat als een paal boven water dat de staatssecretaris gunsten heeft aangenomen waarvan hij het voor mogelijk houdt dat die betaald zijn door mensen die van corruptie verdacht zijn of voor corruptie veroordeeld zijn.
Vast staat ook dat de staatssecretaris onduidelijkheid heeft laten bestaan over het bedrag van de gunsten (een billboard van deze omvang kost geen 3.000€ maar aanzienlijk veel meer) en dat hij zijn onduidelijke communicatie daarover tot dusver betreurt.

Maar voorzitter, de sorry-democratie past niet bij een politiek die pleit voor zuiverheid. Een staatssecretaris die namens ons allemaal op de financiën moet passen moet meer dan wie ook van onbesproken gedrag zijn.
Ook de relatie tussen het gesprek op het departement door Jos van Rey en de tussenkomst van de staatssecretaris die een bijzondere band met hem onderhield, laat te veel ruimte voor vragen en twijfels. Die vragen en twijfels zijn niet weggenomen in de brief van de staatssecretaris.

Het is zeer de vraag of die vragen en twijfels nog weg te nemen zijn tijdens dit debat, omdat de informatie in de aanloop al zo grillig was.
De totempaal van Van Pol, van Rey en Van Hooff markeert een wijze van politiek bedrijven die niet past bij transparantie en zuiverheid.
Een overheid die gewone burgers met een uitkering al van fraude verdenkt als er twee tandenborstels in de badkamer worden aangetroffen, en op dat moment weinig kansen biedt voor het voordeel van de twijfel, moet zelf ook niet het voordeel claimen van veel ernstiger twijfels. Het publiek verwacht terecht dat er over politici geen twijfels zijn.
Ien Dales zei terecht: Je bent integer of je bent het niet. Een beetje integer bestaat niet.

Wij zien de antwoorden van de staatssecretaris graag tegemoet!